Takaisin #äänimaalle

Ajankohtaista

#äänimaalle

16.03.2023

Nyt jos koskaan on tärkeää meidän jokaisen kantaa kortemme kekoon Kaakkois-Suomen elinvoiman ja maaseudun elinkeinojen puolesta. Me äänestäjät päätämme tulevista päättäjistä, jotka päättävät mm. yrittämisen ja asumisen edellytyksistä ja palveluiden tasosta haja-asutusalueilla. Näin vaalien alla on oiva tilaisuus haastaa ehdokkaita ottamaan kantaa esimerkiksi alla oleviin tavoitteisiin.

Tavoitteena hajautettu, kestävä ja kannattava ruuantuotanto. Tavoitteena energiaomavaraisuuden ja biokiertotalouden edistäminen. Tavoitteena kestävä metsänhoito, joka lisää metsien kasvua ja hiilensidontaa sekä parantaa luonnon monimuotoisuutta. Tavoitteena maanomistajien oikeusturvan ja omaisuudensuojan vahvistaminen. Ajankohtaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi sähkönsiirtolinjat ja kuntien raakamaan lunastukset.

Tavoitteena yrittämisen edellytysten tukeminen tasapainoisesti maassamme. Elävä ja elinvoimainen maaseutu on välttämätön maakuntiemme hyvinvoinnille ja hyvinvoivat maakunnat puolestaan Suomen hyvinvoinnille. Hyvinvoiva, asuttu ja vireä Kaakkois-Suomi toimii osaltaan myös kansallisen turvallisuuden kivijalkana.

Tavoitteita ei saa vaikeuttaa kansallisilla tai EU-tason säädöksillä.

Kuluttajilla on oltava oikeus tietoon ruuan alkuperästä ja tuotantotavoista riippumatta kulutus- tai ostopaikasta. Julkisen sektorin ruokahankinnoissa on toimijat velvoitettava noudattamaan kotimaan tuotannolle asetettuja laatuvaatimuksia. Julkisten hankintojen osalta ruoka ja energia tulee lainsäädännössä rinnastaa puolustus- ja turvallisuushankintoihin.

Ruuantuotannon kannattavuutta on parannettava ja panostettava voimakkaasti ruokaviennin kasvattamiseen. Ruokamarkkinoita pitää tasapainottaa, jotta viljelijät saavat tuottamastaan puhtaasta ja laadukkaasta ruuasta asianmukaisen korvauksen.

Hajautettu yhteiskuntarakenne tukee maamme taloutta ja turvaa. Maaseutu ja maaseudun resurssit ovat Kaakkois-Suomen vahvuuksia. Maaseudun mahdollisuudet pitää nähdä kasvun moottorina. Tämä on viestimme tuleville päättäjille.

Sinulla on valta, jota lämpimästi kannustamme käyttämään huhtikuun ensimmäisenä sunnuntaina. Äänestäminen kannattaa aina.

Tämän kevään eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 2.4. ja tuolloin ratkaistaan, miten hyvin #äänimaalle kuuluu. Sitä niittää, mitä kylvää.

MTK:n vaalisivustoon ja kymmeneen teesiin elävälle maaseudulle voit tutustua täällä: https://www.mtk.fi/eduskuntavaalit