MTK:n jäsenyys kannattaa


On monia syitä, miksi kannattaa liittyä MTK:n jäseneksi. Järjestö tarjoaa jäsenilleen edunvalvonnan lisäksi erilaisia jäsenpalvelujaajankohtaista tietoa, tilaisuuksia ja koulutuksia. Merkittävä osa järjestön tuottamasta palvelusta on neuvontaa ja asiantuntija-apua.

Erittäin tärkeää on myös yhteisöllisyys - yhdessä tekeminen. Järjestöön kuuluminen luo jäsenille tunnetta yhteisöllisyydestä ja omasta ammatti-identiteetistä. Yhteisten arvojen ylläpitäminen sekä tietojen, taitojen ja tunteiden jakaminen saman alan ihmisten kesken on tärkeä osa järjestötyötä.

Jäsen saa lukuisan määrän rahanarvoisia jäsenetuja. Jäseneduilla voi saada useiden satojen eurojen suuruiset säästöt vuoden aikana. Valtakunnallisten jäsenetujen lisäksi MTK-liitot ovat neuvotelleet omia jäsenetuja, samoin metsänhoitoyhdistykset. Jäsenetuja voi saada esimerkiksi vakuutuksista, energiasta, polttoaineista sekä virkistys- ja vapaa-ajan matkoista.

Kymmenen esimerkkiä siitä, mitä MTK:n edunvalvonnalla on saavutettu 2022

1.    30 % maistasi ei ole vielä pakkosuojeltu.
2.    Pelloilla ja metsillä ei ole kiinteistöveroa.
3.    Suomalaisilla maatalousyrittäjillä on EU:n paras sosiaaliturva ja kotieläintiloilla lomitus.
4.    Maataloustuesta ei leikattu -15 % seuraavalle ohjelmakaudelle.
5.    Pohjoinen tuki on vakaammalla pohjalla kuin koskaan. Etelä-Suomen nautakarjan ja lampaiden tuen jatko on turvattu osana EU:n suoria tukia.
6.    Monet erikoiskasvit saavat erityistukia.
7.    Luonnonhaittakorvaus on ja pysyy kampituksista huolimatta.
8.    Maa- ja metsätalousyrittäjät ovat 5 % yrittäjävähennyksen piirissä
9.    Peltolohkorekisterin virtuaalilohkoista päästään eroon 15 500 ha osalta liittämällä niitä korvauskelposiin lohkoihin hallinnon toimesta ja korvauskelpoisuuden siirto on aiempaa laajemmin käytössä.
10.    MTK:n ilmastotiekartta on pohjana valtion ilmastotoimissa. Tuotannon alasajo ei ole enää vaihtoehto.

MTK:n jäsenmaksu vuonna 2024

Jäsenmaksun kokonaisuus koostuu kolmesta osasta:
1. Oman, paikallisen MTK-yhdistyksen osuus, joka tulee yhdistyksen omaan käyttöön. Tällä mahdollistetaan kuntatason edunvalvonta, jäsenillat ja muu paikallinen hyöty ja huvi.
2. Edunvalvontamaksu, jolla mahdollistetaan MTK:n edunvalvontatyö maakunnissa, valtakunnan tasolla ja EU:ssa.
3. Metsänhoitoyhdistyksen jäseniä koskeva MHY:n jäsenmaksu.

Jäsenmaksuperusteet 2024Vuodesta 2024 alkaen maatalousperusteinen edunvalvontamaksu laskutetaan myös niiltä
maatalousyrittäjiltä, jotka ovat vain MHY:n jäseniä

Vuoden 2024 laskutukseen otetaan käyttöön 5 € suuruinen paperilaskutuslisä. Tilaa sähköinen jäsenlasku tammikuun 2024 loppuun mennessä ja vältä 5 euron laskutuslisä

Miten liityn MTK:n jäseneksi?

Maanviljelijät, metsänomistajat ja maaseutuyrittäjät liittyvät yritysjäseneksi.
Voit liittyä MTK:n henkilöjäseneksi, mikäli et omista peltoa/metsää/maaseutuyritystä.
Opiskelijat voivat liittyä opiskelijajäseneksi.

Onko teillä tehty SPV? Muistathan ilmoittaa siitä omalle yhdistyksellesi, jotta saat SPV-edut

Alla olevasta kuvasta pääset täyttämään jäsenhakemuslomaketta

Kirjaudu Oiva-jäsenportaaliin

Käyttäjätunnuksesi on MTK:n jäsenrekisterissä oleva sähköpostiosoitteesi.
Katso täältä ohjeet miten luot tunnukset ja kuinka tallennat sähköisen jäsenkortin puhelimeesi


Oiva-verkko-opistosta löydät mm. jäseniltojen ja koulutusten videotallenteet sekä koulutusmateriaalia