Toiminta

MTK-Kaakkois-Suomi (MTK-Kaakkois-Suomi ry) on maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien alueellinen etujärjestö ja vaikuttaja. Toimimme maaseudun elinkeinojen ja elävän maaseudun puolesta Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. 

Toimintamme ei ole pelkästään koulutuksia, kokouksia ja ammattiasiaa vaan myös hauskaa vapaa-ajan yhdessäoloa. Tervetuloa mukaan!

MTK-Kaakkois-Suomen (Maataloustuottajain Kaakkois-Suomen liiton) asioita hoitaa 10-jäseninen johtokunta.  Johtokunta valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä asettaa tarpeen mukaan valiokuntia ja työryhmiä. Esimerkiksi alueen nuorten näkökulmaa maatalouden ja maaseudun asioista tuo esille Kaakkois-Suomen maaseutunuorten valiokunta.

MTK-Kaakkois-Suomen alueella toimii 16 maataloustuottajien yhdistystä eli MTK-yhdistystä. ​​MTK-yhdistykset ovat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien paikallisia etujärjestöjä ja vaikuttajia. Yhdistykset järjestävät monipuolisesti paikallistason toimintaa ja tilaisuuksia jäsenilleen saunailloista retkiin ja virkistyspäiviin.

Ylintä päätösvaltaa MTK:ssa käyttää valtuuskunta. MTK-Kaakkois-Suomella on neljä edustajapaikkaa valtuuskunnassa. Jäsenet ja varajäsenet MTK:n valtuuskuntaan valitaan liiton syyskokouksessa, valittavien edustajien määrä perustuu jäsenmäärään.

MTK-Kaakkois-Suomi käyttää pääosin sähköistä jäsenviestintää. Liitto lähettää esimerkiksi kuukausittain sähköisen jäsenkirjeen kaikille niille, joiden sähköpostiosoite löytyy jäsenrekisteristämme.

Jos haluat jatkossa sähköpostitse tietoa tapahtumista, jäseneduista ja muista ajankohtaisista asioista, ilmoita sähköpostiosoitteesi meille: eeva.saarikorpi(at)mtk.fi tai roosa.kehravuo(at)mtk.fi 

MTK-liitot, MTK-yhdistykset sekä metsänhoitoyhdistykset vastaavat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien alueellisesta edunvalvonnasta ja yhteydenpidosta alueellisiin ja maakunnallisiin päätöksentekijöihin sekä vaikuttavat keskusliiton toimintaan.

MTK-liitto valvoo maakuntatasolla

Vaikutamme Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien kehittämiseen. Hoidamme maakunnallista edunvalvontaa muun muassa maakuntakaavoituksessa, ympäristöluvissa ja suojeluohjelmista päätettäessä.

Tärkeitä maakunnallisia yhteistyökumppaneitamme ovat esimerkiksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), aluehallintovirasto (AVI), maakuntaliitot ja metsäkeskus.

MTK-yhdistys valvoo etuja paikallistasolla

MTK-yhdistykset valvovat jäsenten etuja paikallisella ja kuntatasolla, esimerkiksi maankäyttö- ja kaavoitusasioissa ja  suojelu- sekä rakentamisasioissa. 

Jäsenenä voit edunvalvontaan liittyvissä asioissa olla yhteydessä oman yhdistyksesi puheenjohtajaan ja sihteeriin tai MTK-Kaakkois-Suomen toimihenkilöihin.

Koulutusta ja neuvontaa ammattiasioissa

MTK tarjoaa jäsenilleen erilaisia ammattiosaamiseen liittyviä tilaisuuksia ja koulutuksia. Kaikki tilaisuudet löytyvät järjestön yhteisestä tapahtumakalenterista.

Jäsenenä sinulla on mahdollisuus saada neuvontaa ja asiantuntijoiden apua mm. tukiasioissa, vero- ja lakiasioissa, sosiaaliturvaan ja työnantajuuteen liittyen.
Tutustu MTK:n jäsenpalveluihin ja etuihin osoitteessa mtk.fi/jasenelle