Takaisin Aloite: Järjestön edunvalvonta sote-palveluiden muutostilanteessa

Ajankohtaista

Aloite: Järjestön edunvalvonta sote-palveluiden muutostilanteessa

04.10.2023

MTK:n keskusliiton johtokunnalle 4.10.2023

Eteläisten liittojen osaaminen ja hyvinvointi -valiokunta esittää, että järjestömme kohdentaisi lisää edunvalvontaa maaseudun julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden puolustamiseen.

Hyvinvointialueiden aluevaltuustoilla on ratkaistavanaan säästötavoitteiden saavuttaminen ja siihen liittyvät valinnat. Liian helposti valinta on kasvukeskusten ulkopuolisten palveluiden supistaminen tai lakkauttaminen kokonaan.

Vaikuttamistyöllä on nyt kiire, joten valiokunta päätti tehdä aloitteen suoraan keskusliiton johtokunnalle. Nähdäksemme vaikuttamisen tulee myös olla koordinoitua, jotta se tulisi tehdyksi, ja siten vaikuttamisen tulisi lähteä keskusjärjestötasolta.

MTK on tehnyt paljon hyvää työtä maatalousyrittäjien lomituspalveluiden ja työterveyshuollon kattavuuden ja laadun parantamiseksi. Kysymme kuitenkin, ovatko maaseudun julkiset sote-palvelut tavallaan jääneet katseeltamme piiloon. Toisin kuin lomitus ja työterveyshuolto, nämä palvelut hyödyttävät lähes koko jäsenkuntaamme. Silti sektorin edunvalvontaa ei käytännössä ole yhdistyksissä, liitoissa eikä edes keskusliitossa.

Kuvattu huolemme aihe on tällä hetkellä akuutti ja vaatinee etenkin poliittista vaikuttamista. Jäsenistömme tarve sosiaali- ja terveyspalveluille ei lakkaa vireillä olevaan uudistukseen, joten esitämme, että MTK:n johtokunta arvioi sektorin edunvalvonnan tarvetta ja edellytyksiä myös pitkälle aikavälille.


Eteläisten liittojen osaaminen ja hyvinvointi -valiokunta
Lisätietoja:
Valiokunnan puheenjohtaja Riikka Suutari (resuutari(at)gmail.com)
Valiokunnan sihteeri Kari Aikio (040 570 7270, kari.aikio(at)mtk.fi)

Eteläisten liittojen osaaminen ja hyvinvointi -valiokunnan alue on MTK Häme, MTK Kaakkois-Suomi, MTK Uusimaa ja SLC Nyland.