Takaisin Esitys valkoposkihanhien aiheuttamista vahingoista

Ajankohtaista

Esitys valkoposkihanhien aiheuttamista vahingoista

26.05.2020

Neljän MTK-liiton yhteinen esitys luovutettiin tänään klo 12 Krista Mikkoselle ja Jari Lepälle, jotka tutustuvat paikan päällä Pohjois-Karjalassa pahimpiin tuhoalueisiin. Esitys on lähetetty myös kaakkoissuomalaisille kansanedustajille.

Kuva: Pixabay/Nature-Pix
Kuva: Pixabay/Nature-Pix

Valkoposkihanhet ovat lisääntyneet edelleen ja nyt niitten aiheuttamat tuhot maatiloille kasvaneet poikkeuksellisen suuriksi. Ongelmia on ollut Kaakkois-Suomen alueella Pyhtäältä Parikkalaan niin karjatiloilla kuin kasvinviljelytiloilla.

Ministereille luovutetussa esityksessä esitämme:

  • Korvaukset kuntoon nyt käynnissä olevassa lainsäädäntöhankkeessa. Osana luonnonsuojelulainsäädännön uudistusta säädetään uutta lakia rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta, ja mahdollisista avustuksista ennaltaehkäisytoimenpiteisiin.
  • Riittävät budjettivarat korvausten täysimääräiseen maksamiseen, koska toimivakaan korvausjärjestelmä ei auta mitään, jos rahaa korvausten maksamiseen ei ole.
  • Tehokas poikkeuslupien myöntäminen sekä tulkinnan että prosessin nopeuden kannalta.
  • Poikkeuslupaviranomaiseksi Pohjois-Karjalan ELY-keskus.
  • EU-lainsäädäntöön vaikuttaminen, jotta lintudirektiivinkin kautta olisi saatavissa joustoa (esim. valkoposkihanhen siirtäminen lintudirektiivin liitteeseen II/1, joka mahdollistaisi metsästyksen).
  • EU:n ja kansalliset tulkinnat on saatava selkeiksi ja kansantajuisiksi (esim. mikä on viljelmille aiheutunut vakava vahinko, ja kuka sen määrittää eli milloin poikkeusluvan voi saada)
  • Ennaltaehkäisyyn tehoa mm. siten, että poikkeusluvat myönnetään nopeasti ja siten, että käynnissä olevassa lainsäädäntöhankkeessa mahdollistetaan avustukset myös ennaltaehkäisytoimiin.
  • Ennaltaehkäisyyn liittyen lintupeltoasiat kuntoon maatalouden tukijärjestelmissä.
  • Joustoa maataloustukien ehtoihin, sillä nyt niitä käytännössä tarvitaan. Esimerkiksi vahinkoja kärsivien luomukarjatilojen rehuntarvetta voidaan helpottaa tavanomaisella rehulla, koska luomurehua ei ole markkinoilta saatavana. Hanhivahingot ovat ylivoimainen este.

Lue koko esitys tästä