Takaisin MTK-Kaakkois-Suomen esitys Mikkelin kaupungin lomituspalveluyksikölle

Ajankohtaista

MTK-Kaakkois-Suomen esitys Mikkelin kaupungin lomituspalveluyksikölle

15.01.2021

MTK-Kaakkois-Suomi esittää, että lomituksen päivystyspalvelu on otettava käyttöön.

Kuva: Roosa Heikura
Kuva: Roosa Heikura

Mela pyrkii vastaamaan kotieläintuotannon rakennemuutokseen muodostamalla uusia, aiempaa
suurempia lomituspalveluyksiköitä. Osana prosessia on Savitaipale yhdistynyt 1.1.2021 alkaen
Mikkelin yksikköön.


Tuottajille on yhdistymisen yhteydessä kerrottu, ettei toiminnassa lomituksen käyttäjän suuntaan
tapahdu heikennyksiä, vaan kyse on hallinnon muutoksista. Asiasta on tiedotettu myös julkisuudessa (Etelä-Saimaa -lehti 5.12.2020 ja Itä-Savo -lehti 7.12.2020).


Tietoomme on tullut, että Savitaipaleen tarjoama päivystyspalvelu on kuitenkin päätetty lopettaa
1.1.2021 alkaen yksikön yhdistyessä Mikkeliin. MTK-Kaakkois-Suomi katsoo, että olemassa olevat
hyvät ja tarpeelliset käytännöt on syytä siirtää uuteen yksikköön eikä lakkauttaa niitä. Ei voi olla niin, että suurempia yksiöitä luotaessa mennään yli sieltä, missä aita on matalin.


Savitaipaleen yksikössä päivystys on aiemmin ollut käytössä ja viljelijät ovat kokeneet sen
välttämättömäksi äkillisissä ja ennalta-arvaamattomissa tilanteissa. Näitä ovat erityisesti tapaturmat ja sairastumiset, joissa on tarve kiireelliselle lomituspalvelujen saannille. Ilman päivystystä esimerkiksi perjantai-iltana tapahtunut tapaturma voi johtaa lomittajan saannin siirtymiseen vähintään seuraavan viikon tiistaihin saakka. Uuden, isomman lomituspalveluyksikön myötä myös resursseja päivystyksen järjestämiseen on käsittääksemme paremmin. Parikkalan ja Rantasalmen lomituspalveluyksiköiden mahdollisesti siirtyessä Mikkelin yksikön alaisuuteen on resursseja entistä helpommin siirrettävissä päivystyspalvelun tarjoamiseen.


MTK-Kaakkois-Suomi esittää Mikkelin kaupungille ja lomituspalveluyksikölle, että se ottaa
käyttöön viljelijöille tarjolla olevan ilta- ja viikonloppupäivystyksen.
Maatalousyrittäjien
lomituspalvelulain 1 § Lain tarkoitus todetaan seuraavaa: Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen
tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan toteutumista, työssä jaksamista ja työurien pidentymistä. Päivystys äkillisiä tilanteista varten on tämän tarkoituksen toteuttamisessa tärkeässä roolissa.

Kouvolassa 14.1.2021
Matti Seitsonen                          Tuula Dahlman
puheenjohtaja                            toiminnanjohtaja