Takaisin FARMERS GRAIN EXPORT -uutiskirje 2/2020

Ajankohtaista

FARMERS GRAIN EXPORT -uutiskirje 2/2020

30.06.2020

Viileän toukokuun jälkeen erittäin lämmin kesäkuu on ottanut meillä lämpösummaa nopeasti kiinni. Sademäärät ovat jääneet monin paikoin vähäisiksi ja viljapelloilla kuumuus ja kuivuus on alkanut jo näkyä heikentäen sato-odotuksia. Suomessa uuteen satokauteen lähdetään jälleen varsin raskaalla viljataseella. Alkuvarastot tälle vuodelle kasvavat niin paljon, jotta taseemme on jälleen vahvistunut samalle tasolle kuin ennen kuivaa vuotta 2018/19. Haastavimmalta markkinatilanne näyttää ohran ja vehnän osalta, jota jäi paljon varastoihin satokaudelta 2019/20. Vetoapua vientimarkkinoiltakaan ei välttämättä saada markkinoiden yhä toipuessa koronan ensimmäisestä aallosta.

Hengähdystauon paikka viljamarkkinoilla

Vaikka kuivuus on leikannut EU:ssa vehnän sato-odotuksia, ovat tätä paikanneet hyvät satoennusteet vastaavasti Kiinassa, Intiassa ja Australiassa. Kysyntäpuoli ei ole kuitenkaan palautunut täysin koronan jäljiltä, mikä on näkynyt alavireisinä vehnänoteerauksina. EU:n huono vehnäsatoennuste on näkynyt markkinoilla, ja osaltaan hidastuttanut eurooppalaisen vehnän kauppaa viime aikoina.

Suomen suuret vehnävarastot eivät lupaa meillekään ainakaan helppoa loppuvuotta, sillä suomalainen vehnä ei ole nykyvientimarkkinoilla kovinkaan kilpailukykyinen. Toisaalta sadon määrän ja laadun osalta on meillä paljon kysymysmerkkejä. Kaikki nämä muutokset heijastuvat lopulta viljan hintaan.

Eurooppalaisen ohran satonäkymät ovat taas varsin myönteiset. Ohravarastoissa riittää samoin tavaraa. Kiinan ostot vaikuttavat paljon täällä EU:ssakin ja etenkin nyt, kun Australia on tippunut pois kuvioista Kiinan asettaessa rajoituksia australialaista alkuperää olevalle ohralle. Kiina vaikuttaisi edelleen hankkivan ohraa ja vehnää samaa suuruusluokkaa olevan määrän kuin kuluvalla kaudella. Tämä kysyntä on heijastunut myös meille Suomeen, sillä kiinalaiset ostajat ovat aktiivisesti kyselleet suomalaista ohraa, mikä saattaa avata jatkossa uusia mahdollisuuksia myös pienemmille viljelijävetoisille toimijoille.

Euroopassa kauraa kylvettiin paljon ja tuotantomäärät ovatkin nousemassa suuriksi. Suomalaista kauraa on tähän asti liikkunut EU:n sisämarkkinoilla hyvin koronarajoituksista huolimatta. Uuden sadon kohdalla kilpailu vientimarkkinoilla on kiristymässä johtuen kasvaneesta tarjonnasta, mutta kiinnostus suomalaiselle laatukauralle löytyy edelleen. Ohran ohella suomalainen kaura on ollut vahvasti kiinalaisten kauppalistalla. Kauran erikoislaatujen kysyntään koronakriisillä on ollut hetkellisesti heikentävä vaikutus, mutta nämä ns. kauran luksusmarkkinat ovat toipumassa ja toistaiseksi selvinneet olosuhteisiin nähden yllättävän hyvin.

Koska kotimainen kysyntä vähenee vuosi vuodelta, täytyy meidän löytää uusia kanavia ulos ja vankistaa asemaamme niillä kansainvälisiltä markkinoilta, joilla olemme aidosti kilpailukykyisiä. Edellisten lisäksi on meidän varmistettava, että sille kotimaahan jäävälle sadolle löytyy markkinapaikka, jos haluamme parantaa tilannetta Suomen viljamarkkinoilla.

Kesäterveiset ViljaTavastialta – kohti uutta satokautta

Osuuskunnan jäsenmäärä jatkaa kasvuaan ja ylitti viime keväänä 500 jäsenen rajan. Jäsenten yhteenlaskettu satokasvien pinta-ala ylittää jo 60 000 ha. Myös viljan välitysmäärä jatkaa kasvuaan. Tällä tilikaudella välitysmäärä kasvaa jälleen noin 50 % edelliseen tilikauteen verrattuna.

ViljaTavastia on tähän asti toimittanut viljaa pääasiassa kotimaan viljateollisuuden tarpeisiin. Jatkossa haemme entistä painokkaammin yhteistyökumppaneita myös ulkomailla toimivasta viljateollisuudesta. Tavoitteena on saada aikaan säännönmukaista vientiä jäsentiloilta suoraan ulkomaiselle viljateollisuudelle. Tässä työssä kaikki tuki myös FGE-hankkeelta on tervetullutta.

Tänä vuonna Suomen viljatase on ollut vahvasti positiivinen. Ensi syksy ja satokausi 2020/21 näyttää kuitenkin sisältävän huomattavaa epävarmuutta. Mikäli keväällä ja kesäkuussa alkanut kuivuus vielä jatkuu, on tuloksena vuoden 2018 tyyppinen katovuosi. Tämä kaikki tulee heijastumaan vahvasti myös viljojen avaushintoihin syksyllä. Terveisin Arto Laine (ViljaTavastia osk hall. pj. MTK Häme pj.)

Sähköiset työkalut viennin tueksi

FGE 2.0:n keskeisenä tavoitteena on edistää digitalisaation mahdollisuuksia viennissä ja kehittää vientisopimustoimintaa yhdessä vientitoimijoiden kanssa. FGE tuleekin olemaan mukana kehittämässä mm. ViljaTorin kanssa vientisopimustoimintaa tulevalla kaudella. Samoin keskusteluja on käyty sähköisen viljapassin käyttöönotosta vientikaupoissa. Sähköisen viljapassin avulla voitaisiin hyödyntää erityisesti viljelijävetoisen viennin täsmätoimituksissa ja jäljitettävyyden hyödyntämisessä.

FGE-vientiverkosto kutsutaan koolle uuden sadon kynnyksellä heti alkusyksystä. Hankkeen ensimmäisiä viljelijätilaisuuksia pyritään järjestämään syksyn aikana yhdessä RuoKasvu -hankkeen kanssa mahdollisuuksien ja koronarajoitusten sallimissa puitteissa.

 

Ole yhteydessä, jos sinulla on vientialoitteita, joita voisimme kehittää yhdessä eteenpäin.

Vientiterveisin

Jukka Peltola / Farmers Grain Export

jukka.peltola@farmxport.fi, 0503563140