Takaisin Kaakkois-Suomen vaalipiirin MTK-liittojen hallitusohjelmatavoitteet

Ajankohtaista

Kaakkois-Suomen vaalipiirin MTK-liittojen hallitusohjelmatavoitteet

04.05.2023

3.5.2023
MTK-Kaakkois-Suomi ja MTK-Etelä-Savo kokosivat yhteiset hallitusohjelmatavoitteet. 

Tavoitteina ovat kannattavan ruuantuotannon ja yrittämisen edellytysten tukeminen, alueen elinvoimaisuudesta huolehtiminen sekä huoltovarmuuden ja sitä kautta turvallisen itärajan varmistaminen.

Viesti on lähetetty vaalipiirin kansanedustajille, maakuntaliittoihin ja ELY-keskukselle

EU:lta tarvitaan itäisen ulkorajan elpymis- ja kehittämisrahasto investointien turvaamiseksi

Maatalouden ja ruokaketjun talousahdinko ei ole ohitse. Alkutuotanto kamppailee edelleen kannattavuuden kanssa ja tulonjako elintarvikeketjussa on pahasti epätasapainossa.

Me alueen MTK-liitot painotamme hallitusohjelmatavoitteissa reilua mahdollisuutta tuottaa ruokaa jatkossakin myös Etelä-Savossa ja Kaakkois-Suomessa. Maatalouden parlamentaarinen kannattavuustyöryhmä asetti kolme päätavoitetta ruokaketjun kehittämiselle tulevalla hallituskaudella, joiden toteutumisen varmistaminen on tärkeää.

  1. Elintarvikeketjun toimintaedellytysten parantaminen (kilpailu- ja elintarvikemarkkinalakien päivitys, viennin edistäminen).
  2. Ruuantuottajien aseman parantaminen elintarvikeketjussa (tiedonsaanti ketjun sisällä ja tuottajaorganisaatiot).
  3. Huoltovarmuus ja pitkän aikavälin toimintaedellytysten turvaaminen (yhteisen tahtotilan luominen ja tuontiriippuvuuden vähentäminen).

MTK ja Elintarviketeollisuusliitto ovat ehdottaneet hallitusohjelmaan ruoka-alan kasvuohjelmaa
edellisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Mielestämme tärkeimmät tavoitteet ohjelman sisällä ovat:

  1. Ruokaviennin kaksinkertaistaminen 2027 mennessä 4 mrd. euroon, joka vaatii panostuksia TKI-toimintaan (120 milj.) sekä pitkäaikaiseen vientiohjelmaan. Viennin kasvattaminen parantaa samalla huoltovarmuutta, tuo lisää työpaikkoja ja vahvistaa alkutuottajan asemaa elintarvikeketjussa.
  2. Ruokaketjun energiatuotannon mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen (biokaasu ja kiertotalousratkaisut lannoitetuotannossa).
  3. Luonnonvara-alan koulutuksen turvaaminen ja kehittäminen. Ruokavienti ja kiertotalous tarvitsevat osaajansa.

Kaakkois- ja Itä-Suomen ruokaketjun ja aluekehityksen turvaaminen

Itäinen Suomi haki CAP27-ratkaisussa omaa investointiohjelmaa alueen maatalouden ja elintarvikejalostuksen kehittämisen tukemiseksi. Lupauksista ja hyvästä tahdosta huolimatta tämä hanke ei edennyt. Asiaa ei kuitenkaan ole unohdettu ja MTK on tehnyt valtakunnan tasolla avauksen, että Suomi ryhtyy vahvasti ajamaan EU:n itäisen ulkorajan elpymis- ja kehittämisrahastoa.

Miljardien rahoitus ja useamman vuoden ohjelma tarvitaan vahvistamaan EU:n turvallisuudelle kriittisten alueiden taloutta. Rahaston avulla voitaisiin varmistaa investointien liikkeelle saaminen myös koko ruokaketjussa. Elintarviketuotannon ja jalostuksen säilyminen ja kehittyminen alueella on tärkeää myös huoltovarmuuden ja maanpuolustuksen näkökulmasta. Samalla pystyisimme edistämään myös alan tuotekehitystä ja markkinointia ruokaviennin edistämiseksi.

Valtion budjettikehys tulee kiristymään seuraavina hallituskausina. Siksi on tärkeää etsiä vaihtoehtoisia rahoitusratkaisuja Kaakkois- ja Itä-Suomen taloudellisen kehityksen turvaamiseksi. Toivomme saavamme tämän hankkeen taakse koko Suomen tuen. Tässä tarvitsemme kaikkien teidän vahvaa vaikuttamista asian saamiseksi nopeasti liikkeelle EU:ssa. Aikaikkuna EU:n päässä on hyvin pieni, koska samaan aikaan suunnitellaan jo Ukrainan jäsenhakemusta ja jälleenrakennusta, joka tulee sitomaan valtavia pääomia. Nato-jäsenyys ja itärajan turvaaminen ovat ajankohtaisia juuri nyt ja niiden imu pitää pystyä hyödyntämään.

Haluamme tehdä osamme Suomen ruuantuotannon, huoltovarmuuden ja tasapainoisen aluekehityksen varmistamiseksi. Pidetään yhdessä huolta siitä, että meillä työkalut näiden tavoitteiden toteuttamiseksi.