Takaisin Maanomistajat peräävät hirvikantatavoitteiden saavuttamista

Tiedote

Maanomistajat peräävät hirvikantatavoitteiden saavuttamista

03.04.2020

Kaakkois-Suomen metsävaliokunta on huolissaan hirvikannan tasosta. Kolmivuotinen hirvieläinkantojen verotuksen suunnittelujakso päättyy ensi keväänä. Kannanhoidollisen tavoitteen toteutuminen näyttää heikolta.

Kuva: Pixnio/Hagerty Ryan, CC0
Kuva: Pixnio/Hagerty Ryan, CC0

Korkeana pysyvä hirvikanta koettelee järjestelmän toimivuutta ja uskottavuutta. Hirvikanta pitää laskea siedettävälle tasolle. Alueellisen riistaneuvoston asettamaan tavoitteeseen, 2,5 – 3 hirveä tuhannella hehtaarilla, ei päästä todennäköisesti yhtenäkään vuonna kuin osissa maakuntia, jonne metsävaliokunta haluaa osoittaa kiitoksen. Maanomistajien mielestä minimitavoitteena metsästyksessä ja hirvieläinkantojen hoidossa pitäisi olla asetetun tavoitteen saavuttaminen.

Useilla hirvitalousalueilla metsästyskauden jälkeinen kanta-arvio on viimeisten kolmen vuoden aikana ollut jatkuvasti 10-15 % aliarvio. Kaakkois-Suomen metsävaliokunta esittää, että tulevan metsästyskauden verotussuunnitelmat laaditaan Luonnonvarakeskuksen suurimman verotussuunnitteen pohjalta. Aiempi aliarvio tulee huomioida lisäksi verotussuunnitelmassa. Tämä on tarpeen etenkin niillä riistanhoitoyhdistyksien alueilla, joilla ei kannanhoitotavoitetta ole saavutettu. Lisäksi kaatolupia tulee hakea lupapankkeihin reilusti ja niitä tulee myös käyttää, etenkin alueilla, joilla on hirvitihentymiä.

Riistanhoitoyhdistyksien tulee nyt yhdessä maanomistajien kanssa sopia tulevan kauden verotussuunnitelman tasosta. Tavoitteena tulee olla, että kaikilla alueilla saavutetaan kannanhoidollinen tavoite. Yhdessä sopiminen ja asetettuihin tavoitteisiin sitoutuminen on vahvuus, myös hirvikannan hoidossa.


Kaakkois-Suomen metsävaliokunta
Kaakkois-Suomen metsävaliokunta on maanomistajien edustajista koostuva elin, jossa ovat edustettuina kaikki Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnan metsänhoitoyhdistykset ja MTK-Kaakkois-Suomi.


Lisätietoja:
puh.joht. Vesa Tylli puh. 0400 878 767

siht. Hannu Ripatti puh. 0400 754 253