Takaisin Kaakkois-Suomen metsävaliokunnan kannanotto Kaakkois-Suomen alueelliselle riistaneuvostolle hirven kantatavoitteeksi kaudelle 2021-2023

Ajankohtaista

Kaakkois-Suomen metsävaliokunnan kannanotto Kaakkois-Suomen alueelliselle riistaneuvostolle hirven kantatavoitteeksi kaudelle 2021-2023

23.03.2021

Kaakkois-Suomen metsävaliokunta, Kannanotto 10.3.2021

Kuva: Pexels/Erik Karits
Kuva: Pexels/Erik Karits

Hirvitiheystavoite vuosille 2021-2023

 

Viime viikolla tuli hirvitalousalueiden hirvitiheyden kanta-arviot. Kaakkois-Suomen metsävaliokunta tutustui niihin kokouksessaan maanantaina 8.3.2021. Luonnonvarakeskuksen kanta-arvioissa Kaakkois-Suomen riistakeskuksen KAS 1-3 hirvitalousalueilla ei päästy kantatavoitteeseen.  Tarkemman analyysin perusteella todettiin, että hirvitiheys on tullut alaspäin, mutta saavutettu taso on riittämätön tavoitteeseen nähden. Nyt viimeisimmät kanta-arviot olivat samaa tasoa kuin oli kolmivuotiskauden alussa. Kaakkois-Suomen riistakeskuksen keskeisellä kolmella KAS 1-3 hirvitalousalueilla hirvikantatavoitetta ei saavutettu yhtenäkään vuonna koko kolmivuotiskauden aikana. Alueiden sisällä eroja on olemassa.

 

Metsävaliokunta piti yhteistyötä maanomistajien ja metsästäjien välillä tärkeänä. Maanomistajat haluavat edelleen yhteistyössä metsästäjien kanssa jatkaa hirvikannan järkevää hoitoa. MTK teki helmikuussa 2021 jäsenilleen hyvin kattavan hirvieläinkyselyn. Saatujen vastausten mukaan Kaakkois-Suomessa yhteistyö maanomistajien ja metsästäjien välillä koetaan hyväksi. Metsävaliokunta toteaakin, että yhteistyön tiivistämistä tulee jatkaa.  

 

Metsävaliokunta keskusteli tulevan kolmivuotiskauden 2021-2023 hirvikanta tavoitteesta mm. edellä mainittujen tietojen pohjalta. Huomioon otettavaa on myös se, että MTK:n jäsenkyselyn mukaan Kaakkois-Suomessa enemmistö vastanneista kokee nykyisen hirvikannan olevan liian suuri. Hirvitiheys tulee saada sellaiselle tasolle, että uhka 2000-luvun alun kaltaiselle metsätuhojen sumalle saadaan estettyä. Samalla muidenkin vahinkojen riski vähenee.

 

Metsävaliokunta pitää nykyistä kantatavoitetta 2,5-3,0 hirveä / 1000 ha oikeasuhtaisena ja esittää sitä myös seuraavalle kolmivuotiskaudelle 2021-2023. Naaras / urossuhde alle 1,5 ja vasatuotto 20-30%. Valkohäntäpeura kannaksi asetettava tavoite tulisi olla 2-3 yksilöä / 1000 ha.

 

Kaakkois-Suomen metsävaliokunta, psta

Rauno Pekkola, pj.        Hannu Ripatti, siht.

                         

Kaakkois-Suomen metsävaliokunta on Kaakkois-Suomen metsänhoitoyhdistysten ja MTK-Kaakkois-Suomen yhteinen maakunnallinen yhteistyöelin. Jäseniä on molemmista maakunnista alueellisesti jakautuneena kaikista metsänhoitoyhdistyksistä ja MTK-Kaakkois-Suomesta.