Takaisin Jäsenmaksuperusteet 2022

Ajankohtaista

Jäsenmaksuperusteet 2022

30.03.2022

MTK tarjoaa jäsenilleen edunvalvonnan lisäksi erilaisia jäsenpalveluja: ajankohtaista tietoa, tilaisuuksia ja koulutuksia. Mitä jäsenyys maksaa vuonna 2022 ja mistä jäsenmaksu muodostuu?

Jäsenmaksun kokonaisuus koostuu useammasta osasta:

  • Tuottaja- ja/tai metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksu, joka tulee yhdistyksen omaan käyttöön
  • Yleinen edunvalvontamaksu, joka on kaikille jäsenille jäsentyypistä riippumatta sama
  • Yritystoimintaan perustuva edunvalvontamaksu muodostuu peltohehtaarien, eläinyksiköiden ja metsähehtaarien perusteella tai yrityksen henkilötyövuosien perusteella

Yhdistyskohtaisilla maksuilla mahdollistetaan yhdistysten toiminta, kuntatason edunvalvonta sekä paikalliset tapahtumat. Edunvalvontamaksulla mahdollistetaan MTK:n edunvalvontatyö maakunnissa, valtakunnan tasolla ja EU:ssa.

Yleinen edunvalvontamaksu on 13 €. Pelto-ha ja ey-perusteinen edunvalvontamaksu ilmenee alla olevasta taulukosta. Edunvalvontamaksun metsäperusteinen osa on Etelä-Suomessa 7 € ja ja Pohjois-Suomessa 4 €.

Maaseudun muiden yrittäjien henkilötyöpanokseen perustuva edunvalvontamaksu on pienillä (alle 3 HTV) yrityksillä 100 € ja tätä isommilla 200 €.

Esim 1: Tilalla on peltoa 30 ha, 12 ey ja metsää 100 ha

Tilan edunvalvontamaksu on siis 13€ (yleinen ev.maksu) + 125€ (peltoala luokassa 20-39,99) + 50€ (ey:t luokassa 10-19,99) + 7€ (metsäev.maksu) = 195€. Edunvalvontamaksun lisäksi jäsenmaksuun kuuluu tuottajayhdistyksen jäsenmaksu sekä mahdollinen metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksu.

Esim. 2: Tilalla on peltoa 85 ha ja metsää 10 ha

Tilan edunvalvontamaksu on siis 13€ (yleinen ev.maksu) + 275€ (peltoala luokassa 80-99,99) + 7€ (metsäev.maksu) = 293€. Edunvalvontamaksun lisäksi jäsenmaksuun kuuluu tuottajayhdistyksen jäsenmaksu sekä mahdollinen metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksu.

Esim. 3: Tilalla on metsää 23 ha

Tilan edunvalvontamaksu on 13€ (yleinen ev.maksu) + 7€ (metsäev.maksu) = 20€. Edunvalvontamaksun lisäksi jäsenmaksuun kuuluu tuottajayhdistyksen jäsenmaksu sekä mahdollinen metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksu.

Esim. 4: Maaseutuyrittäjä-jäsen, 2 henkilötyövuotta

Edunvalvontamaksu on siis 13€ (yleinen ev.maksu) + 100€ (alle 3 HTV). Tämän lisäksi jäsenmaksuun kuuluu tuottajayhdistyksen jäsenmaksu.

 

Henkilöjäsenmaksu

Henkilöjäsenmaksun maksaa järjestön jäsenenä oleva henkilö, jolla ei ole maatalouteen, metsätalouteen tai maaseutuyrittämiseen liittyvää elinkeinotoimintaa, eikä hän ole jäsenrekisterissä yritysjäsenen perheenjäsenenä. Henkilöjäsenmaksu on käytössä vain MTK-yhdistyksissä. Henkilöjäsen maksaa MTK-yhdistyksen määrittelemän henkilöjäsenen maksun lisäksi edunvalvontamaksun.

Esim. Henkilöjäsenen maksu on 30 € (yhdistyksen henkilöjäsenmaksu) + 13 € (yleinen edunvalvontamaksu) = 43 €.

Opiskelijajäsenmaksu

Opiskelijajäsen on henkilö, joka on kirjoilla jossakin oppilaitoksessa. Opiskelijajäsen ei voi omistaa peltoa tai metsää, eikä hän voi harjoittaa maaseutuyrittämiseen liittyvää elinkeinotoimintaa. Opiskelijajäsenmaksu on käytössä vain MTK-yhdistyksissä. Opiskelijajäsen maksaa MTK-yhdistyksen määrittelemän opiskelijajäsenen maksun lisäksi edunvalvontamaksun.

Esim. Opiskelijajäsenen maksu on 8 € (yhdistyksen opiskelijajäsenmaksu) + 13 € (yleinen edunvalvontamaksu) = 21 €