Takaisin MTK:n eteläisten liittojen maitovaliokunnan julkilausuma eläinpalkkiojärjestelmästä

Ajankohtaista

MTK:n eteläisten liittojen maitovaliokunnan julkilausuma eläinpalkkiojärjestelmästä

26.01.2022

MTK:n eteläisten liittojen maitovaliokunta

JULKILAUSUMA 21.1.2022

Kuva: Roosa Kehrävuo
Kuva: Roosa Kehrävuo

Euroopan komission vaatima eläinpalkkiojärjestelmän muutos on Etelä-Suomen maidontuotannon
kannalta erittäin ongelmallinen. Tiloille on jätetty äärimmäisen tiukka aikataulu sopeutua nyt esiin
tulleisiin muutoksiin. Tilakohtaiset vaikutukset ovat arvaamattomia kaikille maito- ja nautatiloille
tukialueista riippumatta.


Koska tukihakua ja sen yksityiskohtia varten on jätetty aikaa erittäin niukasti, on olemassa pelko siitä, etteivät kaikki tuottajat ole vielä edes tietoisia mitä kaikkia tukimuotoja tilan kannattaisi hakea.Pahimmassa tapauksessa tila jää hakemattomuuden vuoksi kaikkien niiden elintärkeiden tukimuotojen ulkopuolelle, joihin on tähän mennessä riittänyt kertailmoittautuminen tukikauden alussa. Toinen merkittävä ongelma on palkkiokelvottomien nautojen muodostuminen, jos ternivasikoille ei ole haettu syntymätiloilla samoja toimenpiteitä, kuin jatkokasvatustiloilla. Tilalta lähtevien eläinten palkkiokelpoisuutta ei ole edes mahdollisuutta mitenkään tarkastaa, jolloin välityseläinten markkina häiriintyisi väistämättä. Muutos vaikeuttaa oleellisesti myös tukialueiden välistä eläinkauppaa.


Kaikki varmasti ymmärtävät, ettei ilman tuotantoon sidottuja tukia ole nykyisessä markkinaympäristössä mahdollisuutta harjoittaa kannattavaa maidon- tai naudanlihantuotantoa. Eteläisten tuottajaliittojen maitovaliokunta haluaakin muistuttaa kaikkia maidontuottajia alueellaan pitämään huolen siitä, että he hakisivat kaikkia mahdollisia AB-alueen nauta-, emo- ja lypsylehmäpalkkioita annettavaan määräaikaan mennessä Vipu-verkkopalvelussa. Muutoin heikennämme oleellisesti eteläisen Suomen lihan- ja maidonjalostuksen mahdollisuuksia.


Eläinpalkkiouudistus on malliesimerkki siitä, miten yhteisen maatalouspolitiikan soveltaminen
jäsenmaiden tarpeisiin tuottaa tarkoitukseensa verrattuna aivan liikaa uutta byrokratiaa ja erittäin
epäreiluja muutoksia yrittäjille. Toimivaksi todetun kansallisen järjestelmän muuttaminen komission vaatimuksesta huonommaksi on räikeä loukkaus mallioppilaana pidetyn jäsenmaan osaamista kohtaan. Uuden ohjelmakauden kynnyksellä ei ole järjen hiventäkään tehdä hätäisiä muutoksia vain yhdeksi vuodeksi järjestelmään, johon tukeutuen tilat ovat tämän vuoden suunnitelmansa investointien, eläinhankintojen ja maidontuotannosta luopumisien osalta perustaneet.


Vaadimme esityksen peruuttamista. Valtioneuvoston tulee lähettää korkein mahdollinen edustaja
neuvottelemaan esitykseen liittyvistä ongelmista. Kaikki mahdollisuudet aikalisän ottamiseen ja
toteutuksen uudelleen miettimiseen on käytettävä. Seuraukset tiloilla olisivat nyt esitetyssä muodossa dramaattiset ja poikkeuksellisen laajamittaisen kustannuskriisin keskellä kohtalokkaat.

Lisätietoja: