Takaisin Kaakkois-Suomen metsävaliokunnan kommentit Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -valmisteluun

Tiedote

Kaakkois-Suomen metsävaliokunnan kommentit Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -valmisteluun

10.05.2019

Kaakkois-Suomen metsävaliokunta lähetti kirjeessään 9.5.2019 Kymenlaakson maakuntaliitolle kommentteja liittyen uuden ’Hiilineutraali Kymenlaakso 2040’ valmisteluun.

Metsävaliokunta korosti, että ensisijaisesti tulee huomioida päästöjen vähentäminen. Energia- ja liikennesektori tuottavat suurimman osan päästöistä mm. fossiilisten polttoaineiden käytön vuoksi. Vaikka niiden päästöt ovatkin osin pienentyneet, on ne tarkastelussa syytä pitää päästöä tuottavista sektoreista keskiössä.

Maa- ja metsätalous sitoo kasvihuonepäästöjä. Tuottavat pellot sitovat kasvustoonsa ja maaperään hiiltä. Kasvaessaan metsät sitovat noin puolet koko maan kasvihuonepäästöistä. Lisäksi pitkäaikaisiin puutuoteisiin sitoutuu merkittävä määrä hiiltä. Metsävaliokunta totesikin, että on erittäin tärkeää pitää metsät kasvukuntoisina ja panostaa aktiiviseen kestävään metsien hoitoon ja käyttöön. Metsänomistajan päätäntävallassa on valita hänelle sopivin vaihtoehto.