Takaisin Kaakkois-Suomen viljelijöille ilmastoteot ovat arkipäivää

Tiedote

Kaakkois-Suomen viljelijöille ilmastoteot ovat arkipäivää

12.04.2019

MTK-Kaakkois-Suomen jäsenkunnaltaan keräämien ilmastotekojen lista osoittaa toiminnanjohtaja Tuula Dahlmanin mukaan, että viljelijät ovat sitoutuneet arkipäivän teoissaan hyvin hiilensidontaa sekä ilmaston ja ympäristönsuojelua edistäviin toimenpiteisiin.

Viljelijät kertoivat mm. seuraavaa: huolehdimme peltojen talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä, lisäämme eloperäisen aineksen kertymistä maahan, vähennämme eroosion ja liettymisen riskiä. Talviaikainen kasvipeitteisyys on oiva keino maatalouden sopeutuessa ilmastonmuutokseen.

Maan rakenteesta ja kasvukunnosta huolehtiminen, maan hyvä vesitalous ja maan multavuuden lisääminen ovat esimerkkejä tiloilla tehtävistä toimenpiteistä. ’Syväjuuriset kasvit, kalkitus, kuivatus ovat meidän toimia’. Samoin viljelijät kertoivat, että ’meillä eläimet laiduntaa, edistää luonnon monimuotoisuutta ja nurmi sitoo hiiltä’. MTK-Kaakkois-Suomen toiminnanjohtaja Tuula Dahlman toteaa, että erityisesti monivuotiset nurmet ovatkin tehokkaita hiilensitojia, sillä niiden juuribiomassa hajoaa hitaammin kuin muiden viljelykasvien.

 

Ruuantuotannon ilmastokestävyyteen kiinnitetään huomiota ja uusiutuviin energialähteisiin panostetaan: ’Asensin aurinkopaneelit navetan katolle, merkittävä osa tilan sähköstä tuotetaan aurinkoenergialla.’

Viljelijöiden vastauksissa tulivat esille myös luomutuotanto, joka Kaakkois-Suomessa onkin kasvanut muuta Suomea voimakkaammin, sekä kierrätys: ’Meillä on aina huolehdittu jätteiden kierrätyksestä tarkasti, ongelmajätteet, sekajäte, kotitalouden jätteet, muovit jne., kaikki kierrätetään.’

 

Viljelijöiden käytännön toimet tukevat loistavasti niitä tavoitteita, mihin MTK järjestönä on sitoutunut. Tuula Dahlman kertoo, että tänään julkaistiin kestävän kehityksen www.sitoumus2050.fi-sivustolle MTK:n neljäs oma sitoumus. MTK:n ilmasto-ohjelma on osana kestävän kehityksen sitoumusta. ’Ilmastoteot’ on YK:n kestävän kehityksen tavoitteista vuoden avaintavoite. MTK sitoutuu ilmasto-ohjelmallaan toimimaan ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan, YK:n Agenda2030-kirjauksen mukaisesti. MTK:n ilmasto-ohjelman tavoitteena on hiilineutraali ruoka.

Maatalous on pieni tekijä (12 %) suhteessa energiaan ja liikenteeseen, jotka vastaavat noin 70 % maamme kasvihuonekaasupäästöistä. Esimerkiksi kotieläinten ruuansulatuksen kokonaiskasvihuonekaasupäästöt ovat 2,1 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa. Vertailun vuoksi, pääkaupunkiseudun kaukolämmöntuotannon kasvihuonekaasupäästöt ovat 2,2 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. On hienoa, miten sitoutuneita alueemme viljelijät ovat, ja miten useat toimenpiteet ovat jo vakiintuneita ja vanhastaan luonteva osa arkipäivän viljelykäytäntöjä, toteaa toiminnanjohtaja Tuula Dahlman.

 

Lisätietoja:

MTK-Kaakkois-Suomi

Tuula Dahlman                        

Toiminnanjohtaja

Puhelin 040-84 74 277