Takaisin Kaakkoissuomalaisten viljelijöiden keinovalikoimassa viljelykierto, maanmuokkauksen vähentäminen ja etenkin uusiutuvan energian käyttö

Tiedote

Kaakkoissuomalaisten viljelijöiden keinovalikoimassa viljelykierto, maanmuokkauksen vähentäminen ja etenkin uusiutuvan energian käyttö

25.09.2020

Kaakkoissuomalaiset viljelijät kehittävät tuoreen kyselytutkimuksen (Kantar TNS Oy) mukaan jatkuvasti omaa toimintaa ympäristön ja ilmaston kannalta yhä kestävämmäksi. Heillä on myös riittävästi osaamista tähän. Vaikuttavimmaksi tilatason toimeksi ilmastonmuutoksen hillinnässä nähdään uusiutuvan energian käyttö: yli puolet kaakkoissuomalaisista vastasi näin, kun taas koko maan viljelijöistä noin 2/5 oli tätä mieltä. Seuraavaksi yleisimmät toimet ovat viljelykierto ja maanmuokkauksen vähentäminen.

Aurinkopaneeleita navetan katolla. Kuva: Roosa Heikura
Aurinkopaneeleita navetan katolla. Kuva: Roosa Heikura

Tulokset eivät yllätä, yhä enemmän tiloilla kiinnitetään huomiota näihin. Viljelijät ovat tänä päivänä hyvin ympäristö- ja ilmastotietoisia, ja itse asiassa omalla tilallaan maankäytön tai eläinten hoidon parhaita asiantuntijoita, toteaa MTK-Kaakkois-Suomen toiminnanjohtaja Tuula Dahlman. Huomionarvoista on viljelijöiden kokemus, että julkisuudessa maa- ja metsätalouden vaikutuksia ympäristöön ei käsitellä oikein ja asiallisesti. Edellä mainituissa kaakkoissuomalaiset viljelijät eivät poikkea muun Suomen viljelijöistä

 

MTK on laatinut oman ilmasto-ohjelman, jonka tavoitteena on hiilineutraali ruoka 2030, ja uusimpana maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on julkaistu Luonnonvarakeskuksen tekemä Ilmastotiekartta.

 

Viljelijöiden näkemyksen mukaan omilla valinnoilla voi vaikuttaa paljon erityisesti maan tuottavuuteen ja puhtauteen sekä vesiensuojeluun. Edellisiä hiukan vähemmän, mutta silti melko paljon koettiin voitavan vaikuttaa myös ilmastonmuutoksen hillintään. Tutkimuksessa kysyttiin käytännön toimia varauduttaessa runsastuvien talvikauden sateiden aiheuttamaan ravinnekuormitusriskin kasvamiseen. Nurmipeitteisyyden lisääminen ja syysmuokkauksen vähentäminen olivat yleisimmät.

 

Luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi tiloilla tehdään jo nyt erilaisia toimenpiteitä, joista yleisimmät ovat viljelykasvivalikoiman monipuolistaminen, metsäsaarekkeiden säilyttäminen ja reunavyöhykkeiden hoito. Yli puolet kaakkoissuomalaisista viljelijöistä kertoi olevansa kiinnostunut tekemään yhä enemmän toimia luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

 

Tutkimus on MTK:n tilaama ja Kantarin (Reijo Pirttijärvi) toteuttama ja tehtiin viime kesänä. Aineisto on painotettu alueittain, tuotantosuunnittain, ja pinta-alojen mukaan.