Takaisin Kaikki keinot käyttöön rikkakananhirssin leviämisen ehkäisemiseksi

Ajankohtaista

Kaikki keinot käyttöön rikkakananhirssin leviämisen ehkäisemiseksi

13.11.2023

MTK-Kaakkois-Suomen kirjelmä MTK:n johtokunnalle 13.11.2023

Rikkakananhirssi. Kuva: Rudolphous/Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 DEED
Rikkakananhirssi. Kuva: Rudolphous/Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 DEED

Kansallisen vieraslajilistan rikkakananhirssi on nopeasti nousemassa Suomessa merkittäväksi rikkakasviksi. Kasvia on vaikea ylittää haitallisuudessaan. Rikkakananhirssi aiheuttaa kilpailuominaisuuksiensa myötä saastuneen lohkon kasvustossa nopealla syklillä täydellisen kadon. Suomen olosuhteissa kananhirssi itää kesäkuun lopulla. Voimakkaan kilpailullinen lyhyen päivän kasvi kirii kasvukauden loppua kohden ohi ja yli satokasvin. Pensominen jatkuu syksyyn asti.

Laji leviää ostosiemenen mukana. Todennettuja lähteitä on osoitettu viljelijäkäyttöön myydyistä alus-, riista-, maisema- ja niittyseoksista. Rikkakananhirssi ei ole erikseen rajoitettu kasvilaji kuten hukkakaura, mutta käsillä olevan ongelman on helppo nähdä ylittävän hukkakauran haitallisuudessaan. Uuden ohjelmakauden aikana erilaisia monimuotoisia siemenseoksia on kylvetty ja kylvetään runsaasti.

Voimassa olevan lainsäädännön oloissa viranomaisilla ei ole keinoja valvontanäytteitä keräämällä määrätä rikkakananhirssiä sisältäviä siemeneriä myyntikieltoon. Eräänä vaihtoehtona olisi Hukkakauralain soveltaminen, lain ulottaminen rikkakananhirssiin ja muihin peltoviljelyä uhkaaviin vieraslajeihin. Hukkakauralain 8 § hengessä mainittujen vieraslajien saastuttamia tuotteita ja tavaroita sekä alueita koskevat rajoitukset ja velvollisuudet sisältävän lainsäädännön kautta. EU:ssa sertifioitua siementä voi vapaasti markkinoida Suomessa.

Olisi selvitettävä mahdollisuus haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta annetun EU:n asetuksen (N:o 1143/2014) soveltamiseen kansallisesti. Asetuksen 12 artiklan perusteella, 7 artiklan 2. kohdan kautta avautuu mahdollisuus kansallisten toimenpiteiden käyttöönottamiselle. Tavoitteena kansallisesti merkityksellisten haitallisten vieraslajien tahattoman tuonnin tai leviämisen ennaltaehkäisy, myös silloin kun tämä tapahtuu vakavan laiminlyönnin seurauksena.

Todetun saastunnan torjunta kasvustosta tulisi olla mahdollista välittömästi havaitsemisen jälkeen. Erityisesti mahdollisuus torjuntaan monimuotoisuuskasvien lohkoilla, kasvikohtaisista rajoitteista poiketen. Ehdollisuuden kautta vieraslajin torjunta on velvoittavaa. Käytössä tulee olla monipuolinen toimenpidepaletti. Kitkennän ohella niiton tai kemiallisen torjunnan tulisi aina olla mahdollista, mikäli lohkoilla tavataan rikkakananhirssin, pantaheinän tai hukkakauran kaltaisia haitallisia vieraslajeja.

Voimakkaasti pensovan ja siementävän kasvin kemiallisen torjunnan mahdollisuuksista tulee huolehtia. Resistenssiriski edellyttää kattavan tehoainepaletin saatavuuden varmistamisen. Huolestuttavasti Tukes jätti vuonna 2023 uusimatta koekentällä rikkakananhirssiin tehokkaimmiksi todettujen tehoaine pinoksadeenia sisältävien valmisteiden myyntiluvan.

Viranomaisella tulee olla lainsäädännöllinen työkalu saastuneen siemenen markkinointikieltoon. Tukiehdoissa rikkakananhirssi tulee nostaa hukkakauran tasoisesti tavattaessa velvoittavasti torjuttavaksi. Esitämme rikkakanahirssin ja pantaheinän lisäämistä ehdollisuuden haitallisten vieraslajien listaukseen kohtaan: 5.4 Haitallisten vieraslajien torjunta. Vastaavasti kasvikohtaisiin tukiehtoihin tulee luoda takaportti vieraslajien torjuntaan kaikin teknis-kemiallisesti keinoin. Kemiallisten torjunta-aineiden riskiarvioinnissa käyttöluvan hyväksymiskynnys tulisi suhteuttaa monimuotoisuuden kokonaistarkasteluun.