Takaisin Maatilayrittäjän KIILA-kuntoutuskurssi

Ajankohtaista

Maatilayrittäjän KIILA-kuntoutuskurssi

29.05.2023

KURSSI 88375 | HAE VIIMEISTÄÄN 31.8.2023
KIILA-kuntoutus on ammatillista kuntoutusta, jonka tavoitteena on kohentaa terveyttäsi ja tukea työkykyäsi ja siten edistää mahdollisuuksiasi pysyä työelämässä. 

KENELLE
Voit hakea KIILA-kuntoutukseen, jos olet maatilayrittäjä ja
• sairauden oireet vaikeuttavat työskentelyäsi ja arkeasi
• kuntoutustarpeesi on asianmukaisesti todettu terveydenhuollossa
• haluat tukea työssä jaksamiseen
• olet motivoitunut tekemään muutoksia arjessasi paremman hyvinvoinnin eteen.

SISÄLTÖ
KIILA-kuntoutus muodostuu ryhmäjaksoista ja yksilöllisestä valmennuksesta, joissa huomioidaan kurssilaisten työ- ja elämäntilanne. Ammatillisten asioiden ja terveyteen liittyvien sisältöjen avulla tuetaan kunkin ryhmäläisen omien tavoitteiden toteutumista. Kuntoutuksessa huomioidaan niin fyysinen kuin myös henkinen jaksaminen. Toteutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä kuten työelämän asiantuntija, lääkäri, fysioterapeutti, psykologi, terveydenhoitaja, sosionomi, työfysioterapeutti ja
toimintaterapeutti.

Kuntoutuksessa:

• etsitään toimivia ratkaisuja ja käytäntöjä työhösi
• tunnistetaan keinoja kuormituksen vähentämiseksi ja palautumisen tueksi
• vahvistetaan palautumistaitoja
• vahvistetaan motivaatiota hyvinvoinnista huolehtimiseen
• rakennetaan yhteistyö- ja tukiverkostoja työkyvyn takaamiseen kuntoutuksen jälkeen

KUNTOUTUKSEN KUSTANNUKSET
Kela maksaa kuntoutusrahaa kuntoutuksen ajalta ja korvaa osin myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja. Kuntoutuksen ajaksi on mahdollista hakea sijaisapulomitusta omasta paikallisyksiköstä.

HAKEMINEN
1. Ota yhteys työterveyshuoltoon tai terveydenhuoltoon, jossa arvioidaan kuntoutuksen soveltuvuus ja kuntoutuksen tarve sekä kirjoitetaan B-lausunto.
2. Täytä Kelan lomake KU 101. Lomake löytyy Kelan sivuilta: www.kela.fi/lomakkeet.
3. Kirjaa kurssinumero 88375 hakemukseen.
4. Toimita hakemus liitteineen: Kela, PL 10, 00056 KELA viimeistään 31.8.2023.

Paikat ovat jo avoinna, ja ne täytetään hakujärjestyksessä, soveltuvuus huomioiden.LISÄTIEDOT
• Työelämän asiantuntija, kurssivastaava Maarit Tervonen maarit.tervonen@kruunupuisto.fi
www.kela.fi/kiila-kuntoutus