Takaisin Kirjelmä Imatran kaupunginjohtajalle 8.6.2022

Ajankohtaista

Kirjelmä Imatran kaupunginjohtajalle 8.6.2022

20.06.2022

Imatran kaupungin alueelle suunniteltu aurinkosähköpuisto

MTK-Kaakkois-Suomi kiittää Imatran kaupunkia suunnitelmista lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Linjaus tukee osaltaan Etelä-Karjalan maakuntaohjelman kehittämistavoitteita, joiden mukaan ’edistetään uusiutuvan energian tuotantoa, vähäpäästöisten energiaratkaisujen käyttöönottoa sekä kartoitetaan alueita laajamittaiselle aurinko- ja tuulivoimatuotannolle’.

MTK-Kaakkois-Suomi pitää tärkeänä fossiilisen energian korvaamista uusiutuvalla energialla. MTK:n ilmasto-ohjelmassa on tavoitteena hiilineutraali ruoka 2030. Ohjelmassa mainitaan maatilojen energiankulutuksesta johtuvien päästöjen vähentäminen energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä lisäämällä.

Huolemme koskee aurinkosähköpuiston alle mahdollisesti jääviä viljavia peltoalueita. Kannamme vastuuta ruuantuotannosta ja haluamme huolehtia huoltovarmuudesta ja turvallisuuspolitiikasta omalta osaltamme. Pellot on tärkeää pitää viljeltyinä. Kaakkois-Suomessa viljelykelpoinen maa on käytännössä pelloksi raivattu ja viljelykäytössä. Tämä tarkoittaa, että jos peltoa menetetään esimerkiksi voimalan alle, korvaavaa peltoa ei ole olemassa. Esitämme, että kaupunki mahdollisuuksien mukaan harkitsee arvokkaiden, ruuantuotantoon hyvin sopivien alueiden vaihtamista vähempiarvoisiin alueisiin.