Takaisin Kevätkokouksen kokoustiedote 25.3.2021

Ajankohtaista

Kevätkokouksen kokoustiedote 25.3.2021

26.03.2021

Maa- ja metsätalousyrittäjä, lehtori Kati Partanen kiittää kuluttajia luottamuksesta ja korostaa viljelijän jaksamisen merkitystä

Maa- ja metsätalousyrittäjä Kati Partanen korosti viljelijän hyvinvoinnin merkitystä puheessaan MTK-Kaakkois-Suomen kevätkokouksessa tänään. Agronomi Partanen toimii lehtorina Savonia-ammattikorkeakoulussa Iisalmessa, ja vieraili MTK-Kaakkois-Suomen kokouksessa kutsuttuna alustajana. Kokous pidettiin terveysturvallisesti etäkokouksena. Erityisesti nyt pandemia-aikana on aivan olennaista huolehtia kotimaisesta ruokahuollosta, mikä taas perustuu viljelijöitten terveyteen ja jaksamiseen.


Suomalainen ruoka on tutkitusti puhdasta, jäljitettävää ja turvallista, ja toimitusketjut lyhyitä. Tämä on meidän vahvuutemme. Ilahduttavasti koronan myötä suomalaisen kuluttajan arvostus suomalaista ruokaa ja ruoantuottajaa kohti on entisestään noussut. Kuluttajille kuuluukin kiitos jokapäiväisistä kotimaisten elintarvikkeiden valinnoista ruokaostoksilla.


Maatilojen riskienhallinta on noussut koronapandemian takia uudella tavalla esille. Partanen totesi, että tilojen varautumissuunnitelmat on syytä päivittää, samoin huolehtia työkyvyn ylläpidosta.


Lomituspalvelut ovat tärkeä osa sosiaaliturvaa. Parhaillaan tapahtuvat hallinnolliset ja lainsäädännölliset muutokset lomituksessa eivät saa johtaa millään tavalla viljelijän kannalta heikentyvään tilanteeseen esimerkiksi ammattitaitoisen lomittajan saannissa tilalle.


MTK-Kaakkois-Suomen puheenjohtaja, maa- ja metsätalousyrittäjä Matti Seitsonen Ummeljoelta nosti esille parhaillaan meneillään olevan EU:n maatalouspolitiikan uudistuksen, CAP2027. CAP 2027 sisältää paljon vihreitä elementtejä. Huomionarvoista on, että maa- ja metsätalous ovat ainoita elinkeinoja, jotka sitovat hiiltä. Kevään kuntavaaleissa tehdään tärkeitä valintoja. Tulevaisuudessa painottuu entistä selvemmin työn tekemisen uusi ulottuvuus, monipaikkaisuus. Huolehtimalla maaseudun vetovoimasta, esimerkiksi toimivasta tie- ja laajakaistainfrasta, voidaan muuttoliike ja ihmisten haaveet väljemmästä asumisesta kääntää kaakkoissuomalaisen maaseudun hyväksi.


Lisätietoja: Tuula Dahlman, MTK-Kaakkois-Suomi, toiminnanjohtaja, puh. 040-847 4277
Kati Partanen, maa- ja metsätalousyrittäjä, puh. 040-522 9872