Takaisin Kommentit MTK:n toimintasuunnitelmaluonnokseen

Ajankohtaista

Kommentit MTK:n toimintasuunnitelmaluonnokseen

04.11.2021

28.10.2021

Kiitos toimintasuunnitelmaluonnoksesta ja kommentointimahdollisuudesta.
MTK-Kaakkois-Suomen liitossa luonnoksen jakelu oli seuraava: johtokunta, valtuuskunnan jäsenet ja liiton toimihenkilöt.


Alla huomioita:
Sisältö on laaja, monipuolinen ja kattava, siihen ei ole lisättävää.
Järjestön on kyettävä elämään ajassa, uusiutumaan ja jatkuvasti päivittämään asiantuntemuksensa. Mitkä ovat resurssit, joilla tavoitteisiin päästään, aiheuttaa huolta. Koskee taloudellisia ja henkilöstöresursseja, niin määrää kuin laatua. Huomiona: koko järjestöä ajatellen resurssit vaihtelevat varsin paljon liitoittain, ja yhdistysten resurssit ovat käytännössä täysin riippuvaisia luottamushenkilöiden kapasiteetista ja/tai aktiivisuudesta. Miten riittävä resurssointi jalkautetaan yhdistystasolle asti?


Avaintavoite 3 on tärkeä ja vaativa. Oiva hämmentää eikä sen potentiaalia kyetä näkemään tai jakseta nähdä. On esim. tullut palautetta, että jäsen on käynyt Oivassa eikä ole kokenut saavansa siitä mitään - puhumattakaan mistään lisäarvosta. Oivaa markkinoitiin vauhdilla eikä se lunastanutkaan niitä odotuksia, joita sille luotiin ja joita jäsenistölle mainostettiin. Tilanne paranee jatkossa, se lienee selvä, mutta miten esim. tuo edellä mainittu jo kertaalleen pettynyt jäsen saadaan sinne uudelleen?


S. 10 …yhdistysten jäsenvastaavat on koulutettu käyttämään Oivaa ja että sen käyttöön on tarjolla riittävästi tukea. Yhdistyksissä ei välttämättä ole ns. jäsenvastaavia ja toisaalta näiden tai puheenjohtajien / sihteereiden tavoittaminen ja kouluttaminen osaaviksi Oivan käyttäjiksi on haasteellista ja vaativaa. Osa on päivätöissä muualla. Osa on ilta- ja aamuvuoroissa. Jotkut ovat jo valmiiksi turhautuneita. Kohta (s. 11), jossa korostetaan jäsenten sähköisten yhteystietojen keruuta aiempaa kattavammin - kuka hoitaa tämän käytännössä?


Terminologiaa yksinkertaistamalla voisi saada tekstiä helpommin ymmärrettäväksi, s. 9: Teemme työtä tasavertaisen kilpailuasetelman luomiseksi osana EU:n kauppapolitiikan strategista autonomiaa huolehtien, että hiilirajamekanismissa, metsäkatomerkinnöissä ja yritysvastuu huomioidaan jäsentemme elinkeinojen tarpeet.


Hankintakiertue on mainittu kahteen kertaan (s. 9 ja s.10).
Sivulla 12 on kirjoitettu: Jatkamme jäsenhankintakampanjaa – tarkoittaako tämä, että v. 2022 aloitetaan/toteutetaan jäsenhankintakampanja?


Kuten todettua, luonnos sisältää paljon hyviä tavoitteita ja linjauksia. Taannoin hyväksytty visio on osuva ja hyvä: Me huolehdimme, että tulevaisuus kasvaa maalla ja sivulla 4 sattuvasti kirjoitetaan viisaiden valintojen olevan onnistumisen edellytyksenä.
Näillä kohti tulevaa.