Takaisin Koronatilanteen ohjeistus 18.3.2020

Ajankohtaista

Koronatilanteen ohjeistus 18.3.2020

18.03.2020

MTK seuraa valtion hallinnon ohjeita koronavirukseen liittyen ja on valtioneuvoston uusimman päivityksen jälkeen eilisiltana 17.3. päivittänyt järjestön oman ohjeistuksen. Ohjeistus on astunut voimaan välittömästi ja on voimassa toistaiseksi.

MTK-Kaakkois-Suomi noudattaa keskusliiton laatimaa ohjeistusta.

Pääperiaatteena on koronaviruksen leviämisen rajoittaminen minimoimalla riskit välttäen kohtuutonta haittaa asioiden hoidolle. Lähtökohtana ovat viranomaisten ohjeet, joiden lisäksi MTK antaa omat suosituksensa ja ohjeistuksensa.

Kokoukset

MTK edellyttää, että kaikkien MTK-liittojen ja MTK-yhdistysten yleiset kokoukset perutaan ja yhdistykset päättävät uudesta ajankohdasta myöhemmin. Yhdistyksiä kehotetaan varautumaan siihen, ettei kokouksia pystytä järjestämään sääntöjen määräämissä aikatauluissa. Menettelyyn on viranomaisten päätöksistä ja ohjeista johtuva pakottava syy, joten kokousten pitäminen vielä sääntöjen määräämän ajan jälkeenkin on tässä tilanteessa hyväksyttävää.

Jäsenten elinkeinotoiminta

Sivulle www.mtk.fi/korona kerätään keskeistä koronatietoa jäsentemme edustamiin elinkeinoihin liittyen sekä vastauksia tuottajia askarruttaviin kysymyksiin.

Terveydenhuollon ja elintarvikehuollon jatkuvuuden varmistaminen on tärkeää yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Valtioneuvosto on linjannut, että maatalous luokitellaan yhteiskunnan toimintojen kannalta kriittisiin toimialoihin. Tällä on merkitystä esimerkiksi lasten saamiseksi esiopetukseen ja kouluun 1-3 luokilla. Tarkempia tietoja Valtioneuvoston sivuilta.

Maatilayrityksiä kehotetaan seuraamaan aktiivisesti viranomaisviestintää (esim.  www.thl.fi ) ja toimimaan suositusten mukaisesti. Disinformaatiota on liikkeellä sekä tahallisesti että tahattomasti, minkä vuoksi on syytä pidättäytyä viranomaisten tietojen varaan.

Keskeistä on välttää tartuntariskiä, taudin estotoimenpiteet kohdistuvat ihmisiin. Eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää kaikissa tilanteissa, virus ei leviä elävien eläinten tai elintarvikkeiden kautta. Kannattaa päivittää omat turvaverkot ja varajärjestelmät, mikäli niissä on päivittämisen tarvetta. Kotieläintilalla tulee olla riskienhallintasuunnitelma, sekä varahenkilöt eläimiä hoitamaan siltä varalta, että yrittäjät eivät sitä itse voi tehdä. Lomituspalveluiden saaminen voi olla erityisen vaikeaa koronatilanteen takia.

Tilatasolla on syytä varautua yrittäjän sairastumiseen. Mahdollisuuksien mukaan kannattaa pitää rehua helposti saatavilla ja mahdollisuuksien mukaan opastaa varahenkilöitä eläinten hoitoon liittyvien laitteiden käytössä. Kevättöitä varten kalusto kannattaa laittaa kuntoon jo hyvissä ajoin.

Maatilojen käyttöön soveltuvia toimenpiteitä viruksen leviämisen estämiseksi:

 • Käsi-, aivastus- ja yskimishygienian merkityksen korostaminen
 • Yrittäjien, työntekijöiden ja välttämättömien vierailijoiden vaatimustasojen mukaiset suojavälineet ja -vaatteet
 • Kättelykiellot
 • Sairauspoissaolojen ilmoittamiskäytäntöjen tarkistus
 • Ulkomaan matkustamisen kieltäminen kokonaan
 • Riskialueilta saapuvien työntekijöiden estäminen saapumasta yritykseen 14 vuorokauden ajan
 • Ei-välttämättömien vierailuiden ja matkustamisen välttäminen
 • Vieraiden vastaanottamisen rajoittaminen, henkilökontaktien välttäminen
 • Tavaratoimituksissa ja -noudoissa minimoidaan kuljettajien kontaktit yrityksen omaan henkilöstöön. Erityishuomiota kiinnitetään riskialueilta tuleviin kuormiin.
 • Toimintatapojen muokkaaminen tuotteiden turvallisen kotiinkuljetuksen varmistamiseksi (verkkokauppa ja muut kotiinkuljetukset)
 • Sähköisen asioinnin hyödyntäminen aina kun se on mahdollista (maatalousneuvonta, tukiasiat jne.)

 

Ilmoita sähköpostiosoite jäsenrekisteriin

Jotta voimme viestiä vallitsevasta tilanteesta ja muista ajankohtaisista asioista mahdollisimman tehokkaasti, on tärkeää, että jäsenrekisteristämme löytyy jäsenten ajantasaiset sähköpostiosoitteet. Siksi kannattaa huolehtia tietojen ajantasaisuudesta ja kannustaa kollegoita ilmoittamaan sähköposti oman yhdistyksen sihteerille tai suoraan liittoon roosa.heikura@mtk.fi