Takaisin Kotimaisen syöminen on hyvä teko

Ajankohtaista

Kotimaisen syöminen on hyvä teko

21.01.2020

Lihantuotantoon liittyvää keskustelua Suomessa on syytä laajentaa. Maatalouden tuotantotavat ja olosuhteet ovat erilaiset eri puolilla maailmaa. Suomella on erityisiä vahvuuksia naudanlihan tuotannossa.

Kotimaista valkuaiskasvituotantoa ja viestintää kotimaisten kasvisten käytön puolesta tulee lisätä. Nämä eivät ole joko-tai vaan sekä-että -kysymyksiä. Kotieläintuotanto ja kasvinviljely tarvitsevat toisiaan monestakin syystä, mm. eläinten tuottaman lannan vuoksi.

Ilmasto-olojemme takia kotieläintuotanto on pohjoisimmilla alueilla lähes ainoa vaihtoehto ja Suomessa järkevää mm. runsaiden vesivarojen vuoksi.

Naudanlihantuotanto vaatii runsaasti vettä. Suomessa vesilitrojen määrä lihakiloa kohti on kuitenkin vain puolet siitä, mitä maailmalla keskimäärin. Lisäksi teurastettu nauta hyödynnetään kokonaan, jolloin tästäkin voidaan ottaa puolet pois.

Suomessa vettä sataa vuoden aikana enemmän kuin sitä haihtuu. Suomalainen käyttää vain pari prosenttia vuodessa käytettävissä olevasta vedestä, kun taas joissain maissa vastaava prosentti on yli sata. Meiltä ei vesi ole loppumassa. Lähes puolet vedenkulutuksestamme syntyykin ulkomailla tuontituotteiden kautta.

Kaikesta tuotannosta aiheutuu kasvihuonekaasupäästöjä. Maataloustuotannossa kyse on kuitenkin ihmiselle välttämättömästä ruoan tuotannosta.

Maaperään jäävää hiilen määrää tutkitaan parhaillaan monessa tutkimushankkeessa. Meidänkin alueella on useita maatiloja, jotka ovat mukana näissä. Olisi vastuutonta tehdä kauaskantoisia päätöksiä maatalouden osalta ilman tutkittua tietoa.

Naudat ovat tärkeitä perinnebiotooppien hoitajia. Kasvien ja ravinteiden poistaminen reheviltä rannoilta nautojen avulla vaikuttaa myönteisesti linnustoon, kalastoon ja moniin hyönteis- ja perhoslajeihin.

Syömällä kotimaista et syö toisten pöydässä etkä juo toisten kaivosta. Syömällä kotimaista tiedät, mitä suuhusi laitat ja mistä ruokasi on peräisin. Syömällä kotimaista parannat kotimaan työllisyyttä, vaihtotasetta ja ylläpidät elävää maaseutua. Vaikutukset ovat hyvin konkreettisia: jos jokainen suomalainen ostaisi kuukaudessa kymmenellä eurolla enemmän suomalaisia tuotteita, syntyisi maahamme vuositasolla 10 000 työpaikkaa (Suomalaisen Työn Liitto). Syömällä kotimaista teet hyvän teon joka päivä.

 

Tuula Dahlman                                                   Vesa Kallio

toiminnanjohtaja                                               toiminnanjohtaja

MTK-Kaakkois-Suomi                                        MTK-Etelä-Savo