Takaisin Henkilövaihdos MTK Metsänomistajat- linjalla Kaakkois-Suomen metsäedunvalvonnassa

Ajankohtaista

Henkilövaihdos MTK Metsänomistajat- linjalla Kaakkois-Suomen metsäedunvalvonnassa

30.03.2022

Kaakkois-Suomi saa uuden metsäasioiden edunvalvojan kenttäpäällikkö ja metsäasiantuntija Hannu Ripatin siirtyessä vastaamaan Etelä-Savon alueellisesta metsäedunvalvonnasta helmi-maaliskuun aikana. Hannun tilalla Kaakkois-Suomessa aloittaa MTK Metsänomistajat-linjalla juristina toimiva Laura Harjunpää. Hän siirtyy tehtävään Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan yhdistetystä kenttäpäällikön ja lakimiehen roolista, jossa hän on toiminut tammikuusta 2021 alkaen.

Laura tulee vastaamaan alueen metsäedunvalvonnallisista asioista metsätalouden vesiensuojeluun liittyvien edunvalvontatehtävien jäädessä Hannulle ja riista-asioiden siirtyessä kenttäjohtaja Timo Leskisen harteille. Tehtävien siirtoa tehdään asteittain ja joustavasti helmi-maaliskuun aikana.

Alla Lauran tervehdys sekä Hannun kiitokset

Tervehdys Kaakkois-Suomen metsänomistajat!

Nimeni on Laura Harjunpää ja aloitan alueenne uutena metsäasioiden edunvalvojana. Uusi toimenkuvani rakentuu paitsi Kaakkois-Suomen alueellisista metsäedunvalvonta-asioista, myös puukaupan edunvalvonnasta, metsätalouden sopimusjuridiikasta sekä metsätalouden yleisjuridiikasta. Edellisten lisäksi toimin Itä- ja Kaakkois-Suomen PEFC-sertifiointitoimikunnan puheenjohtajana ja olen osaltani varmistamassa sitä, että sertifioinnin vaatimukset alueella toteutuvat.

Olen koulutukseltani metsänhoitaja ja lakimies. Suoritin molemmat tutkinnot Helsingin yliopistossa. Metsätieteen opinnoissa syvennyin soiden ekologiaan ja suometsätieteeseen. Oikeustieteellisissä opinnoissa puolestaan painottuivat työoikeus sekä ympäristöoikeus. Olen aiemmin työskennellyt liike-elämässä henkilöstöhallinnon, työoikeuden, sopimusoikeuden sekä tietosuoja-asioiden parissa. Nykyinen työskentely MTK:lla metsäedunvalvonnan ja metsätalouden juridiikan parissa onkin tavallaan kuin paluu opintojen pohjustamaan kotipesään.

Työelämässä minua motivoi eniten kokemus siitä, että saan tehdä työkseni jotain, jolla on oikeasti merkitystä. Edunvalvontatyö ja jäsenten neuvominen metsään liittyvissä juridisissa kysymyksissä vastaavat merkityksellisen työn kuvausta erinomaisen hyvin. Koen, että on tärkeää tuoda yksityisen metsänomistajan näkökulmaa esille eri asiayhteyksissä. On paljon tilanteita, joissa yksityisen metsänomistajan oikeus käyttää omaisuuttaan haluamallaan tavalla uhkaa jäädä muiden yhteiskunnallisesti merkittävien asioiden jalkoihin. Hyvä esimerkki tästä on viimeaikainen EU-liitännäinen metsäkeskustelu. Teemme MTK:n Metsänomistajat-linjalla päivittäin hartiavoimin töitä, jotta suomalainen yksityinen metsänomistaja saisi nauttia metsästään tulevaisuudessakin haluamallaan tavalla. Haluan omalta osaltani jatkaa Hannun jalanjäljissä ja tehdä jatkossakin hyvää ja vaikuttavaa yhteistyötä metsäedunvalvonta-asioissa Kaakkois- Suomen alueella.

Terveisin Laura Harjunpää

Edunvalvontatyö jatkuu

Kuluneet seitsemän vuotta MTK keskusliiton Kaakkois-Suomen alueellisena kenttäpäällikkönä ovat olleet työntäyteisiä, mutta työ on ollut mielenkiintoista. Vuosien saatossa olen saanut työskennellä erilaisissa metsänomistajien edunvalvontatehtävissä yhdessä metsänhoitoyhdistysten ja tuottajaliiton sekä -yhdistysten kanssa. Heidän asiantuntemustaan ja sitoutumista yhteisten asioiden hoitoon arvostan suuresti. Tästä on myös Lauralle jatkossa suuri apu. Sidosryhmien kanssa on myös keskusteltu monista asioista ja haasteistakin, jotka koskettavat metsänomistajia. Yhteistyö on ollut hyvää, vaikka aina ei samaa mieltä kaikesta ollakaan.

Metsänomistajilta saatu viesti ja palaute kentällä tapahtuvista asioista, niin positiivisista kuin haasteellisistakin, on aina ollut hyvä apu asioiden kokonaisuuden hahmottamisessa. Tätä samaa toivon jatkossakin. Kevät kuluu yhdessä Lauran kanssa tehtäviä vaihtaen ja Kaakkois-Suomessa meneillään oleviin asioihin perehdyttämisessä. Kuten alussa todettiin, niin vastuulleni jää edunvalvonnassa metsätalouden vesiensuojeluun liittyvät tehtävät, joten yhteistyö siltä osin jatkuu.

Hyvää kevättä toivottaen Hannu Ripatti


MTK:n metsälinjan yhteystiedot löytyvät osoitteesta https://www.mtk.fi/metsa-yhteystiedot