Takaisin Lausunto Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Lausunto

Lausunto Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

11.10.2019

Lausunto Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

MTK-Kaakkois-Suomi ja MTK metsälinja/Kaakkois-Suomi, jatkossa MTK, kiinnittää huomioita seuraaviin:

Yleisesti

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) käy hyvin ilmi, mikä on vaihemaakuntakaavan tarve, sen tavoite ja toteuttamisen aikataulutus. Suunnitelmassa kerrotaan myös, että osallisille pidetään avoimia tilaisuuksia osallistua ja ottaa kantaa kaavan valmisteluun. MTK pitää tätä avointa vuorovaikutustapaa hyvänä.

MTK on kiinnittänyt yksityiskohtaisemmin huomiota ao. seikkoihin, jotka toivotaan otettavan huomioon kaavaprosessissa sen edetessä.

Osallistumismenettelyt ja tiedottamisen tavat

OAS kerrottu osallistumismenettely antaa hyvät lähtökohdat vuorovaikutteiselle kaavaprosessille. Monipuolisesti eri tiedotuskanavia käyttäen tavoitetaan mahdollisimman laajasti eri osapuolet. MTK toivoo, että myös ulkopaikkakunnilla asuvat maanomistajat huomioidaan tiedottamisessa.

Osalliset ja lausunnonantajat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on listaus osallisista. Maanomistajien lisäksi listassa on eri tahoja, joiden toimialaan kaava saattaa vaikuttaa. Listasta kuitenkin puuttuu merkittäviä yhdistyksiä, joiden toimialaan (maa- ja metsätalous) kaava voi vaikuttaa.

MTK esittää, että osallisten listaan lisätään maataloustuottajain Kaakkois-Suomen liitto MTK-Kaakkois-Suomi ja alueen maataloustuottajayhdistys MTK-Lappee.

MTK esittää, että näiltä tahoilta pyydetään lausunnot kaavan eri vaiheissa.

MTK metsälinja / Kaakkois-Suomi toivoo myös päästä lausuntoja pyydettävien joukkoon.

Yhteystiedot

MTK-Kaakkois-Suomi, Pormestarinkatu 6 B, 53100 Lappeenranta, toiminnanjohtaja Tuula Dahlman tuula.dahlman@mtk.fi

MTK metsälinja/Kaakkois-Suomi, Hovioikeudenkatu 16, 45100 Kouvola, kenttäpäällikkö Hannu Ripatti hannu.ripatti@mtk.fi

                    MTK-Lappee, sihteeri Hanna Puolakka puolakkah@gmail.com

 

Lappeenrannassa 11.10.2019

 

MTK-Kaakkois-Suomi                                 MTK metsälinja/Kaakkois-Suomi

Toiminnanjohtaja Tuula Dahlman               Kenttäpäällikkö Hannu Ripatti