Takaisin Lausunto koskien poikkeuslupaa metsästykseen käytettävien metsästyslain 33 §:n 1 momentin 4 kohdassa mainittujen yöammuntaa varten tarkoitettujen tähtäyslaitteiden käyttöä villisikojen ja supikoirien pyynnissä

Artikkeli – Maaseudun edunvalvonta

Lausunto koskien poikkeuslupaa metsästykseen käytettävien metsästyslain 33 §:n 1 momentin 4 kohdassa mainittujen yöammuntaa varten tarkoitettujen tähtäyslaitteiden käyttöä villisikojen ja supikoirien pyynnissä

01.11.2018

MTK-Kaakkois-Suomi pitää erittäin tärkeänä villisian voimakasta kannansäätelyä Kaakkois-Suomessa, sillä alueella on Suomen tihein villisikakanta. Venäjältä tulevien eläinten mahdollisesti kantama afrikkalainen sikarutto ASF voisi levitessään aiheuttaa maan sikataloudelle ja koko elintarvikeketjulle suuret menetykset. Tämänhetkinen liian suuri villisikakanta aiheuttaa myös satovahinkoja maanomistajille.

On osoittautunut, että kannan leikkaaminen pelkästään kiinteällä valolla varustelluilta ruokintapaikoilta ei ole riittävän tehokasta. Tarvitaan mobiilimpia ratkaisuja valon käyttöön.  

Lumisen talven aika on varsinkin rannikolla lyhyempi ja tarve valonvahvistimille ja pimeänäkölaitteille suurempi.

Em. välineet edistävät merkittävästi myös onnistuneita kaatolaukauksia ja vähentävät haavoittuneiden yksilöiden määrää. Näin voidaan edistää myös pyynnin turvallisuutta.

Supikoira on haitallinen vieraslaji, joka voi levittää eläintauteja myös kotieläimiin. Supikoiran poistamista voidaan tehdä villisian kyttäyksen yhteydessä, joten samantyyppinen toimintamalli on myös sille perusteltua.

 

Kari Niemi                                                  Eija Nopanen

MTK-Kaakkois-Suomi                                MTK-Kaakkois-Suomi

Puheenjohtaja                                            Kenttäpäällikkö