Takaisin Lausunto Kullasvaara-Tykkimäki-osayleiskaavaluonnoksesta

Lausunto

Lausunto Kullasvaara-Tykkimäki-osayleiskaavaluonnoksesta

15.08.2019

 

Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaava selostusluonnos

 

LAUSUNTO

 

MTK-Kaakkois-Suomi kiittää mahdollisuudestaan kommentoida Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaavan selostusluonnosta.

 

Suunnittelualue sijaitsee noin viiden kilometrin päässä Kouvolan ydinkeskustasta koilliseen ja sen laajuus on noin 2,7 km2.

Suunnittelualueen aluerajaus on muuttunut sitten osallistumis- ja arviointisuunnittelun ajankohdan ja kaavaluonnoksessa on esitetty Häkämäentiehen rajautuvan peltoalueen ja sen ympäristön osalta kolme vaihtoehtoista maankäyttöratkaisua. Kyseinen aluerajauksen muutos on tehty kaavaluonnokseen osallistumis- ja arviointisuunnitelman jälkeen. Esitetyistä vaihtoehdoista maanomistajille vähiten haittaa aiheuttanee vaihtoehto 3.

MTK-Kaakkois-Suomi edellyttää, että alueen maanomistajien kanssa käydään keskustelu kaava-alueen laajentamisesta ja esitettyjen maankäyttöratkaisuiden vaihtoehdoista. Yhteys alueen maanomistajiin on vaivattomasti toteutettavissa, koska alueen pinta-ala on kohtuullinen.

Kaava-alueelle on tekeillä luontoselvitys, joka ilmeisesti valmistuu syksyn aikana. Olemassa olevaan kaavasuunnitelmaan ei tule kirjata mahdollisia ja soveltuvia alueita esim. liito-oravalle, mikäli ko.eläinten esiintymistä alueella ei ole todennettu.

 

 

 

Eeva Saarikorpi                                                      Matti Seitsonen

Kenttäpäällikkö                                                     Puheenjohtaja

MTK-Kaakkois-Suomi                                           MTK-Kaakkois-Suomi