Takaisin Lausunto Kymenlaakson maakuntakaava 2040 ehdotuksesta

Uutinen

Lausunto Kymenlaakson maakuntakaava 2040 ehdotuksesta

11.12.2019

Lausunnon ovat laatineet MTK-Kaakkois-Suomi, MTK metsälinja/Kaakkois-Suomi, Mhy Kymenlaakso ja Mhy Kaakko.

Maakuntakaavaehdotuksen ratkaisuilla tavoitellaan Kymenlaakson elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden parantamista. Toteammekin, että nyt laadittavalla yhdellä kokonaismaakuntakaavalla on paremmat edellytykset ohjata tulevaa maankäyttöä ja suunnata elinkeinoja vahvistaa aluerakennetta kuin aikaisemmin viiden erillisen kaavan kautta.

Pidämme luonnosvaiheen lausuntojen pohjalta kaavamääräyksiin ja niiden ohjausvaikutuksiin tehtyjä, maa- ja metsätaloutta ja siten myös biotaloutta tukevia täydennyksiä ja muutoksia positiivisina.Lausuntoliite luettavissa jäsentunnuksilla

Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 lausunto