Takaisin Lausunto Lappeenrannan kaupungin ilmasto-ohjelmasta 2021-2030

Ajankohtaista

Lausunto Lappeenrannan kaupungin ilmasto-ohjelmasta 2021-2030

06.07.2020

MTK-Kaakkois-Suomen lausunto Lappeenrannan uuden ilmasto-ohjelman valmistelua varten

Kiitämme mahdollisuudesta kommentoida Lappeenrannan kaupungin ilmasto-ohjelmaa vuosille 2021-2030. Näemme tärkeäksi osallistua myös ohjelman jatkovalmisteluihin.

 

Yleisesti toteamme, että ohjelma on kannatettava ja tavoitteet yhteneviä järjestömme linjausten kanssa (MTK:n Ilmasto-ohjelma - tavoitteena hiilineutraali ruoka ja metsien kasvavat hiilinielut). Lappeenrannan ilmasto-ohjelman tavoitteiden edellyttämiä toimenpiteitä on selkeää toteuttaa kaupungin omilla mailla ja omissa toiminnoissa, joita nyt valmisteilla oleva ohjelma koskeekin. Mikäli toimenpiteet joiltain osin ulottuvat yksityisomisteisiin maihin, on niistä aina sovittava maan- ja metsäomistajan kanssa. Yhteistyöhön ja vapaaehtoisuuteen perustuvien toimien merkitystä ei voi liikaa korostaa. Toimenpiteet eivät saa haitata yksityisten elinkeinonharjoittajien elinkeinon harjoittamista, eivätkä johtaa taloudellisiin menetyksiin.

 

Maan- ja metsäomistajien toimenpiteet ovat pitkälle sidoksissa kansallisiin sekä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan päätöksiin ja vaatimuksiin. Uudesta CAP-ohjelmakauden sisällöstä ja budjetista neuvotellaan parhaillaan. Edustamamme elinkeinot ovat mahdollisuus ja tarjoavat ratkaisuja vihreään talouteen. Metsät ja pellot ovat merkittävimpiä hiilensitojia, kun vastaavasti energian ja liikenteen osuus kasvihuonekaasupäästöistä on 70 %. Päästöjen määrää on tehokkaasti saatava alas.

 

Kestävillä maa- ja metsätalouskäytännöillä voidaan tehostaa kasvillisuuden ja maaperän hiilensidontaa, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja samalla turvata oma ruuan- ja puuntuotanto. Läheltä tapahtuvien hankintojen lisääminen Lappeenrannan hankinnoissa on tärkeää.

 

Tuula Dahlman                                              

Toiminnanjohtaja

MTK-Kaakkois-Suomi