Takaisin Lausunto Vekaranjärvi-Pesäntäjärvi rantaosayleiskaavaluonnokseen

Ajankohtaista

Lausunto Vekaranjärvi-Pesäntäjärvi rantaosayleiskaavaluonnokseen

16.11.2020

MTK-Kaakkois-Suomi kiittää mahdollisuudesta lausua Vekaranjärvi-Pesäntäjärvi -rantaosayleiskaavan luonnoksesta.


Kaava-alue käsittää järviä ympäröivän alueen, joka on pääasiassa metsätalous- ja loma-asutusaluetta. Aktiivista maataloustuotantoa alueella ei ole. Kiinnitimme huomiota luontoselvityksessä mainittuihin liito-oravan mahdollisiin elinympäristöihin, jotka on merkitty luo-1 ja luo-2 merkinnöin (Vekaranjärvi, Suursaari luo-1 ja Pesäntäjärvi luo-2). Metsätalouden näkökulmasta kyseiset merkinnät ovat ongelmallisia ja merkityillä alueilla ei ole tehty havaintoja liito-oravan elinympäristöistä.


MTK-Kaakkois-Suomi vaatii, että kyseiset luo-1 ja luo-2-merkinnät poistetaan kaavaluonnoksesta.
Kouvola 13.11.2020


Tuula Dahlman, Toiminnanjohtaja, MTK-Kaakkois-Suomi
Eeva Saarikorpi, Kenttäpäällikkö, MTK-Kaakkois-Suomi