Takaisin Lausunto Lappeenrannan pienvesistöjen ja lähikylien osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Ajankohtaista

Lausunto Lappeenrannan pienvesistöjen ja lähikylien osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

03.05.2022

Lausunto 2.5.2022

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto vireillä olevasta osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Haluamme korostaa seuraavia kirjauksia maankäyttö- ja rakennuslaista koskien yleiskaavan tarkoitusta:

  • Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaavan tarkoituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen.
  • Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa.

Pyydämme myös, että MTK-Kaakkois-Suomi, MTK-Joutseno ja MTK-Lappee alueen merkittävinä maa- ja metsätalouden toimijoina lisätään jatkossa Osalliset-listaan.
Edellä mainittujen ajantasaiset yhteystiedot löytyvät osoitteista:
https://kaakkois-suomi.mtk.fi/ 
https://kaakkois-suomi.mtk.fi/web/joutseno 
https://kaakkois-suomi.mtk.fi/web/lappee

Seuraavassa huomioitamme Lappeenrannan pienvesistöjen ja lähikylien osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta:

Yleisesti pyydämme ottamaan huomioon vaikutukset maa- ja metsätalouteen ja maanomistajien asemaan. Mikäli osayleiskaavan uudistamisesta koituu negatiivisia haittoja tai vaikutuksia maanomistajille sekä maa- ja metsätalousyrittäjien liiketoimintaan, heidän kuuluu saada menetetystä maasta ja elinkeinonharjoittamiselle aiheutuvista menetyksistä käypä korvaus.

OAS on kerrottu seikkaperäisesti osallisten tiedottamisesta ja todetaan, että ulkopaikkakunnilla asuvia maanomistajia tiedotetaan kirjeellä kaavan ehdotusvaiheessa. Pidämme maanomistajien tiedottamista kaavan aloittamisesta ja kaavaprosessista jo kaavan alkuvaiheessa osallistumisen kannalta tärkeänä. Näemme tärkeäksi, että jo OAS- ja luonnosvaiheesta tiedotetaan myös ulkopaikkakuntalaisia maanomistajia.