Takaisin Lausunto lomituspalvelulain uudistamisen ensimmäisen vaiheen lakimuutosehdotuksista VN/8515/2019

Ajankohtaista

Lausunto lomituspalvelulain uudistamisen ensimmäisen vaiheen lakimuutosehdotuksista VN/8515/2019

03.08.2022

Lausunto 2.8.2022

MTK-Kaakkois-Suomi kiittää mahdollisuudesta saada lausua lomitusuudistukseen liittyvistä lakimuutosehdotuksista ja pitää lomituslainsäädännön uudistamista tärkeänä.

Lomituslainsäädännön uudistuksen ensimmäisen vaiheen tavoitteena on hallituksen esitysluonnoksen mukaan toteuttaa ne muutostarpeet, jotka liittyvät 2023 uudistuvaan EU:n maatalousalan valtiontukisääntelyyn. MTK-Kaakkois-Suomi pitää tärkeänä, että lomituspalvelulain uudistamisessa edetään alkuperäisen lainsäädäntösuunnitelman mukaan ja ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan vain välttämättömät EU:n maatalousalan valtiontukien suuntaviivojen edellyttämät muutokset. Toisen vaiheen uudistaminen tulee tehdä suunnitellusti kokonaisuudistuksena ja kuulemisiin on varattava riittävän pitkä aika vuorovaikutteisen yhteistyön takaamiseksi.

Kotieläintuotanto elää ajassa, muuntuu ja kehittyy. Kannattavalla kotieläintuotannolla on tärkeä rooli huoltovarmuuden ja ruokaturvan takaajana. Lomitusjärjestelmän kehittäminen nykyajan vaatimuksia vastaavaksi on ensiarvoisen tärkeää.

Lomitusjärjestelmän kehittämisen päätavoitteena tulee olla kotieläintuottajien työssäjaksamisen tukeminen ja tuotannon jatkuvuuden varmistaminen. Lomittajien osalta tärkeitä tavoitteita tulee olla kokoaikaisen työn tavoittelu, korkeatasoisen ammattitaidon ylläpito ja alan houkuttelevuuden lisääminen. Näistä lähtökohdista edeten tulee lainsäädäntöä kehittää.