Takaisin Lausunto asemakaavaselostuksesta Imatra Linnankoski

Ajankohtaista

Lausunto asemakaavaselostuksesta Imatra Linnankoski

06.03.2023

Lausunto 3.3.2023
Muistutus asemakaavaselostuksesta, kaupunginosa 53 Linnankoski, kaava 1127

MTK-Kaakkois-Suomi kiittää mahdollisuudesta kommentoida Linnankosken aurinkopuiston asemakaavaselostusta. MTK-Kaakkois-Suomi pitää tärkeänä uusiutuvan energian lisäämistä ja vähäpäästöisten energiaratkaisujen käyttöönottoa alueella.

MTK-Kaakkois-Suomen tehtävänä on valvoa jäseniensä etuja ja huolehtia jäsenten harjoittamien elinkeinojen tuotantoedellytyksistä. Aurinkovoimalan rakentaminen viljelyssä olevalle pellolle heikentää Imatran kaupunkialueen läheisyydessä toimivien viljelijöiden toiminnan edellytyksiä vähentämällä tarjolla olevaa peltopinta-alaa.  Haluamme korostaa, että kaikki aktiivisesti viljelyssä olevat alueet ovat myös huoltovarmuuden kannalta merkittäviä.

MTK-Kaakkois-Suomi katsoo, että kyseessä oleva aurinkovoimalan sijoituspaikkaa tulee harkita vielä uudelleen. Imatran kaupunkialueen ja Fingrid Oyj:n voimalinjan lähistöltä löytynee vaihtoehtoisia alueita voimalan sijoituspaikaksi. Aurinkovoimalan sijoittaminen keskelle kaupunkirakennetta on erikoista, huomioiden, että Kestävä Imatra 2020 - yleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu osin pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (AP) ja osin avoimena maisemana hoidettavaksi lähivirkistysalueeksi (VL-1).