Takaisin Lausunto valtioneuvoston asetukseen investointituen kohdentamisesta

Ajankohtaista

Lausunto valtioneuvoston asetukseen investointituen kohdentamisesta

08.02.2023

Lausunto 7.2.2023

MTK-KAAKKOIS-SUOMEN LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON ASETUKSEEN INVESTOINTITUEN KOHDENTAMISESTA

Itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavien toimenpiteiden selvittämistä koskevassa loppuraportissa (TEM 2022) ei valitettavasti esitetty suoraan maataloutta vahvistavia toimia lainkaan. Itäisen Suomen maatalous, mukaan lukien Kaakkois-Suomi, on kärsinyt jo pitkään tuotannon ja jalostuksen siirtymisestä länteen. Kaakkois-Suomessa harjoitetaan paljon osa-aikaista ja sivutoimista maataloutta. Ilman maataloutta kyseisiä maaseudun yrityksiä ei olisi olemassa, joten osa-aikaisen ja sivutoimisen maatalouden merkitys maaseudun elinvoiman kannalta on olennainen. Tyypillistä on maatilojen monialaisuus; yritykset tuottavat ruoan lisäksi puuta, palveluita, vihreää energiaa, luontoarvoja sekä edistävät hiilen sidontaa.

Huoltovarmuuden, elintarvikeketjun ja matkailun näkökulmasta täytyy turvata yrittämisen edellytykset ja kehittää niitä. Kaakkois-Suomen maatilatalous vahvistaa Suomen kykyä selvitä erilaisista kriiseistä ollen tärkeä osa koko maan turvallisuutta. Maatilayritysten tulevaisuus on kiinni kannattavuuden parantamisesta ja sen myötä alalle saatavista uusista yrittäjistä.

Kaikki keinot ja politiikan välineet alueen maatalouden tuotantoedellytysten ja investointien tukemiseksi on otettava käyttöön. Näin ei tällä hetkellä ole. Saamiemme tietojen mukaan esimerkiksi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yritys- ja hanketukien rahoituskiintiö olisi MMM:n jakoesityksen mukaan jäämässä selvästi pienemmäksi kuin päättyneellä (2014-2020) kaudella. Tällaiset esitykset ovat tyrmistyttäviä ja niihin on saatava korjaus.

MTK-Kaakkois-Suomi esittää seuraavaa:

  • Investointitukitasoja ei saa alentaa. Emme nykytilanteessa voi mitenkään hyväksyä tukien alentamista, kuten luonnoksessa (4 §) esitetään. Perustelu: Lypsylehmäpalkkion yhdistäminen emolehmäpalkkion kanssa yhteiseksi lehmäpalkkioksi ja luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen poistaminen luvattiin poliittisesti kompensoida, minkä takia on perusteltua jatkaa korotetun investointituen maksamista.
  • Kohdennettuja investointitukia edistämään sukupolvenvaihdoksia ja nuorten viljelijöiden toimintaedellytyksiä Kaakkois- ja Itä-Suomessa. Esitämme myös korotettujen investointitukien myöntämistä kaikille nuoren viljelijän aloitustukeen oikeutetuille maatalousyhtymille.
  • Investointien avustustasojen korottamista maatalouden investoinneille Kaakkois- ja Itä-Suomeen. Maatilojen haasteellinen tilanne edellyttää tätä.
  • Monialaisten yritysten sisällyttämistä tukien piiriin: investointitukia ja tukitoimia Kaakkois- ja Itä-Suomen maatilayrityksille, jotka monialaistavat tuotantoaan. Myös työntekijöiden majoitustilat pitää ottaa investointitukien piiriin.
  • Maatilojen vakuusarvoille valtion takauksia.
  • Korkotuen kokonaiskoron rajoittamista maksimissaan kahteen prosenttiin.

Investointikustannusten nousu on lisäksi huomioitava yksikkökustannuksissa.