Takaisin Lausunto Karjalan Pyhäjärven vesienhoitosuunnitelmasta ja Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta

Ajankohtaista

Lausunto Karjalan Pyhäjärven vesienhoitosuunnitelmasta ja Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta

27.04.2023

Lausunto 21.4.2023

MTK-Kaakkois-Suomi kiittää mahdollisuudestaan antaa lausunto Karjalan Pyhäjärven vesienhoitosuunnitelmasta ja Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta.

Suunnitelmassa on kattavasti huomioitu alueen erilaiset maankäyttömuodot. Lausuntomme koskee maa- ja metsätalouden osuutta suunnitelmassa.

Metsätalouden osalta on hyvin huomioitu nykytila ja maankäytön muutokset menneinä vuosina. Metsätalouden vesistökuormituksen vähentämiseksi esitetyt toimenpiteet ovat suosituksia ja kuten tekstissä mainitaan kaikissa metsätaloustoimissa on suositeltavaa noudattaa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion metsänhoidon vesiensuojeluoppaan ohjeita. Valuma-aluelähtöinen suunnittelu ja toimenpiteet perustuvat vapaaehtoisuuteen ja siinä tulee kiinnittää oikein kohdennettujen ja mitoitettujen vesiensuojeluratkaisujen lisäksi huomiota maanomistajien tasapuoliseen huomioimiseen ja kustannus yms. vaikutusten oikeudenmukaiseen jakautumiseen.

Maatalouden osalta vesistökuormitusta voidaan vähentää CAP2027-järjestelmän mahdollistavilla toimenpiteillä. Suositeltaviin toimenpiteisiin on kirjattu yleinen haaste; vuokrapeltojen lyhyet sopimukset, jotka saattavat hankaloittaa esimerkiksi maaperän kasvukuntoa edistävien toimenpiteiden käyttöönottamista. Tämä on hyvä huomio. Alueen viljelijöitä voi kannustaa käyttämään Neuvo-järjestelmän mahdollisuuksia vesienhoitotoimenpiteitä suunnitellessaan.