Takaisin Lausunto Leader-ryhmä Pohjois-Kymen Kasvu ry:n paikallisesta kehittämisstrategialuonnoksesta

Ajankohtaista

Lausunto Leader-ryhmä Pohjois-Kymen Kasvu ry:n paikallisesta kehittämisstrategialuonnoksesta

27.05.2022

Lausunto 25.5.2022

MTK-Kaakkois-Suomi kiittää mahdollisuudestaan antaa lausunto Leader-ryhmä Pohjois-Kymen Kasvu ry:n paikallisesta kehittämisstrategialuonnoksesta. Strategian laatimiseen on osallistettu useita yhteistyötahoja ja näin ollen on saatu erilaisia näkökulmia alueen kehittämistyön suunnitteluun. MTK-Kaakkois-Suomi pitää toimintatapaa onnistuneena. Nykytilan kuvauksessa on huomioitu tiestön ja muun infrastruktuurin tila, joka on osassa aluetta heikko. Tämä on asianmukainen ja tärkeä huomio.

Strategialuonnokseen tutustuttuamme haluamme tuoda julki seuraavaa:
4.1. SWOT-analyysissä on otettu huomioon iso osa alueen toimintaan vaikuttavista mahdollisuuksista. Ulkoisiin mahdollisuuksiin (sivu 7) on aiheellista lisätä myös yhteistyö (lähi)alueella toimivien oppilaitosten (XAMK ja LUT) kanssa.

5.3. Yhteisöllisyyden kehittäminen
Yhdistystoiminta kaipaa uusia, innovatiivisia toimintamalleja ja toiminnassa mukanaolijat ovat usein jo ikääntynyttä väkeä. Strategiaan voisi lisätä tavoitteeksi keinoja, joilla saataisiin nuoria mukaan yhdistystoimintaan. Säpinäsataset on jo oiva toimenpide, mutta sen lisäksi tarvitaan uudistusta itse yhdistystoimintaan, jotta se houkuttelisi nuoria mukaan aluekehittämiseen.

Toiminnan tavoitteisiin ja seurantaan voisi myös lisätä mittarin, jolla nuorten osallistumista mitataan.