Takaisin Liiton kommentit MRL:n uudistukseen koskien alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän alustavia pykäläluonnoksia

Uutinen

Liiton kommentit MRL:n uudistukseen koskien alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän alustavia pykäläluonnoksia

29.11.2019

Liitto on antanut kommenttinsa yleisiä säännöksiä, valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, maakuntakaavoitusta, kaupunkiseutukaavaa, kuntakaavaa sekä kaikkia kaavatasoja koskeviin pykäliin. Lisäksi liitto on kommentoinut lain jatkovalmistelua.Lue liite kirjatumalla jäsentunnuksilla

Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän pykäläluonnosten kommentointi