Takaisin Lintuinfluenssariskin hallinta viljankorjuussa ja -käsittelyssä syksyllä 2023

Ajankohtaista

Lintuinfluenssariskin hallinta viljankorjuussa ja -käsittelyssä syksyllä 2023

09.08.2023

Viljankorjuuaika lähestyy, eikä luonnonvaraisten lintujen lintuinfluenssatilanne Suomessa todennäköisesti rauhoitu ainakaan ennen niiden muuttoa etelään. 
Eläinten terveys ETT ry on koonnut ohjeet lintuinfluenssariskin hallintaan viljankorjuussa ja -käsittelyssä.

Luonnonvaraisissa linnuissa, erityisesti naurulokeissa, on todettu kesällä 2023 runsaasti lintuinfluenssaa (H5N1) ja useita sen aiheuttamia joukkokuolemia.

Lintuinfluenssariski on syytä huomioida myös viljankorjuussa ja -käsittelyssä erityisesti siipikarjatiloilla tai siipikarjalle ostoviljaa hankittaessa.

Välitä ohje myös sopimusviljelijällesi.

Tuottaja tai sopimusviljelijä

 • Jos havaitset useita kuolleita lintuja viljapellossa, ilmoita siitä välittömästi virkaeläinlääkärille. Älä silloin itse koske kuolleisiin lintuihin. Tällaiselta alueelta ei tule puida viljaa.
  • Yksittäistä kuollutta tai sairasta lintua ei pidetä lintuinfluenssaepäilynä, paitsi jos seudulla on todettu lintuinfluenssaa ja kyseessä on iso petolintu. Pyri kuitenkin keräämään yksittäisetkin kuolleet linnut pois puimurin tieltä. Voit haudata yksittäisen linnun tai poimia sen muovipussiin ja laittaa sekajätesäiliöön mieluiten käsin koskematta, kertakäyttökäsineitä käyttäen ja esimerkiksi lapiolla siirtäen. Hautaamisen jälkeen kädet on mahdollisuuksien mukaan pestävä ja desinfioitava alkoholipohjaisella käsidesillä. Pidä kertakäyttökäsineitä ja käsidesiä mukana puimurissa.
 • Laonnutta viljaa puitaessa on suurempi riski, että puimuriin joutuu kuolleita lintuja tai lintujen ulosteita, jotka voivat sisältää lintuinfluenssavirusta. Jätä pahasti laonneet ja maahan painuneet kohdat mahdollisuuksien mukaan puimatta.
 • Älä koskaan säilytä viljaa avoimena kasalla tai peittämättömänä kärryissä esim. odottamassa kuivausvuoroa.
 • Varastoi vilja aina umpisiilossa tai muutoin huolellisesti peitettynä.
 • Pidä viljankuivaaja ja sen ympäristö siistinä ja siivoa maahan karissut vilja heti pois, jotta se ei houkuttele paikalle luonnonvaraisia lintuja.
 • Pidä kippaustilan ovi sekä kuivaamon muut ovet suljettuina ja verkota mahdolliset ikkuna- ja ilmavaihtoaukot. Mikäli kaatosuppilo on ulkona, pidä se peitettynä.
 • Käytä ensisijaisesti lämminilmakuivuria siipikarjalle tarkoitetun viljan kuivaamiseen. Virus ei säily kauaa kuivassa ja lämpimässä, mutta säilyttää taudinaiheuttamiskykynsä viileässä ja kosteassa. H5N1-tyypin lintuinfluenssavirus menetti tutkimuksessa* taudinaiheuttamiskykynsä
  • 30 minuutin kuluttua 56 °C:ssa
  • 1 päivän jälkeen 28 °C:ssa
  • pysyi tartuntakykyisenä yli 100 päivää 4°C:ssa.

* Shahid et al., 2009, Avian influenza virus (H5N1); effects of physico chemical factors on its survival

Katso myös Viljan hygieniaohje siipikarjatiloille
Eläinten terveys ETT ry


MTK järjestää jäsenwebinaarin Lintuinfluenssan torjunta sadonkorjuussa ma 14.8.2023 klo 14-15.
Asiantuntijana toimii Hannele Nauholz ETT:stä ja mukana on myös MTK:n asiantuntija Mari Lukkariniemi. Ilmoittautumisen yhteydessä voi jättää ennakkokysymyksiä asiantuntijoille.
Ilmoittautuneille lähetetään viesti, kun webinaarin tallenne on katsottavissa
Ilmoittaudu webinaariin tästä