Takaisin Lappeenrannan Huuhansuon ja Suurisuon osayleiskaava

Ajankohtaista

Lappeenrannan Huuhansuon ja Suurisuon osayleiskaava

18.08.2023

Lappeenrannan kaupungin alueelle suunnitteilla olevan Huuhansuon ja Suurisuon osayleiskaavan laadinnan yhteydessä toteutetaan lähtötietokysely maanomistajille ja muille asiaa koskeville. Vastaa kyselyyn ja vaikuta alueen suunnitteluun.

Huuhansuon ja Suurisuon osayleiskaavan suunnittelualueen alustava rajaus. https://www.lappeenranta.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaavoitus/yleiskaavoitus/vireilla-olevat-yleiskaavat/huuhansuon-ja-suurisuon-osayleiskaava
Huuhansuon ja Suurisuon osayleiskaavan suunnittelualueen alustava rajaus. https://www.lappeenranta.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaavoitus/yleiskaavoitus/vireilla-olevat-yleiskaavat/huuhansuon-ja-suurisuon-osayleiskaava

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kuultavana 1.9. saakka. Voit antaa vastineen myös OAS:sta.

Lähtötietokysely

Alueen maanomistajilta, vuokralaisilta ja muilta osallisilta kerätään aluetta sekä omaa kiinteistöä koskevia tietoja ja kehittämistoiveita verkkokyselyllä. Kyselyyn voi vastata 3.9.2023 asti.

Lähtötietoja voi antaa myös vapaamuotoisesti sähköpostitse, kirjeitse tai puhelimitse. Lähtötietokyselyllä saadusta palautteesta tehdään yhteenveto syksyn aikana ja se huomioidaan osana kaavan valmistelun lähtötietoaineistoja.  Lähtötietoaineistot auttavat kaavoittajia tunnistamaan kaavan laatimisessa huomioitavia asioita ja näkökulmia.

Lisätietoja: Huuhansuon ja Suurisuon osayleiskaava