Takaisin Lausunto Lappeenrannan pienvesistöjen ja lähikylien osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Ajankohtaista

Lausunto Lappeenrannan pienvesistöjen ja lähikylien osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

13.09.2021

LAUSUNTO 13.9.2021

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto vireillä olevasta osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Haluamme korostaa seuraavia kirjauksia maankäyttö- ja rakennuslaista koskien yleiskaavan tarkoitusta:

  • Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaavan tarkoituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen.
  •  Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa.

Pyydämme, että MTK-Kaakkois-Suomi ja metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala alueen merkittävinä maa- ja metsätalouden toimijoina lisätään jatkossa listaan, joilta lausuntoja pyydetään

Seuraavassa huomioitamme Lappeenrannan pienvesistöjen ja lähikylien osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta:
Yleisesti pyydämme ottamaan huomioon vaikutukset maa- ja metsätalouteen ja maanomistajien asemaan. Mikäli osayleiskaavan uudistamisesta koituu negatiivisia haittoja tai vaikutuksia maanomistajille sekä maa- ja metsätalousyrittäjien liiketoimintaan, heidän kuuluu saada menetetystä maasta ja elinkeinonharjoittamiselle aiheutuvista menetyksistä käypä korvaus.

OAS on kerrottu seikkaperäisesti osallisten tiedottamisesta ja todetaan, että ulkopaikkakunnilla asuvia maanomistajia tiedotetaan kirjeellä kaavan ehdotusvaiheessa. Pidämme maanomistajien tiedottamista kaavan aloittamisesta ja kaavaprosessista jo kaavan alkuvaiheessa osallistumisen kannalta tärkeänä. Olisikin toivottavaa, että jo OAS ja luonnosvaiheesta tiedotettaisiin myös ulkopaikkakuntalaisia maanomistajia.