Takaisin Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa

Uutinen

Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa

24.05.2019

Luomutuotanto on tilastojen mukaan lisääntynyt Kaakkois-Suomessa voimakkaammin kuin muualla Suomessa keskimäärin. Myös viljelijät itse nostivat luomun esille Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tilaaman ja KANTAR TNS:n toteuttaman gallupin tuloksissa, kun kysyttiin alueen vahvuuksia ja tulevaisuuden näkymiä.

 

Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa -hanke aktivoi luomualan ja lähialojen toimijoita entistä tiiviimpään yhteistyöhön. Hankkeessa kootaan verkosto, joka laatii alueelle luomun kehittämissuunnitelman luonnonmukaisen tuotannon monipuolistamiseksi, luomutuotteiden jalostusasteen nostamiseksi sekä luomu- ja lähiruoan säännöllisen käytön lisäämiseksi.

 

Hankkeessa selvitetään luomun käytön nykytilaa, keskeisempiä kehittämistarpeita ja tarvittavia toimenpiteitä. Konkreettisen etenemissuunnitelman avulla sitoutetaan alueen toimijoita luomualan kehittämiseen ja tuetaan kehittämis- ja yritysryhmähankkeiden käynnistämistä. Hankkeessa vahvistetaan myös alueen luomuviljaosaamista kansallisesti ja tuodaan luomusiementuotannon mahdollisuudet esiin.

 

Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Lisätietoja hankkeen nettisivuilta: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/luomu-lentoon-kaakkois-suomessa/