Takaisin Lausunto Miehikkälän kunnan yleiskaavan muutoksen osallistumis- ja arviontisuunnitelmasta

Ajankohtaista

Lausunto Miehikkälän kunnan yleiskaavan muutoksen osallistumis- ja arviontisuunnitelmasta

01.09.2021

Lausunto 30.8.2021

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto vireillä olevasta yleiskaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Haluamme korostaa seuraavia kirjauksia maankäyttö- ja rakennuslaista koskien yleiskaavan tarkoitusta:

  • Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaavan tarkoituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen.
  • Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa.


Pyydämme, että MTK-Kaakkois-Suomi ja metsänhoitoyhdistys Kaakko alueen merkittävinä maa- ja metsätalouden toimijoina lisätään jatkossa listaan, joilta lausuntoja pyydetään. 


Seuraavassa huomioitamme Miehikkälän kunnan yleiskaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta:
Yleisesti pyydämme ottamaan huomioon vaikutukset maa- ja metsätalouteen ja maanomistajien asemaan. Mikäli osayleiskaavan uudistamisesta koituu negatiivisia haittoja tai vaikutuksia maanomistajille sekä maa- ja metsätalousyrittäjien liiketoimintaan, heidän kuuluu saada menetetystä maasta ja elinkeinonharjoittamiselle aiheutuvista menetyksistä käypä korvaus.


OAS on kerrottu seikkaperäisesti osallisten tiedottamisesta ja todetaan, että ulkopaikkakunnilla asuvia maanomistajia tiedotetaan kirjeellä kaavan ehdotusvaiheessa. Pidämme maanomistajien tiedottamista kaavan aloittamisesta ja kaavaprosessista jo kaavan alkuvaiheessa osallistumisen kannalta tärkeänä. Olisikin toivottavaa, että jo OAS ja luonnosvaiheesta tiedotettaisiin myös ulkopaikkakuntalaisia maanomistajia.