Takaisin Ohjeet valkoposkihanhien karkotuslupien hakuun

Ajankohtaista

Ohjeet valkoposkihanhien karkotuslupien hakuun

04.09.2020

Saimme ELY-keskukselta ohjeet poikkeuslupahakemusten tekoon

Kuva: Wikimedia Commons CC BY 2.0


Lupahakemukseen tarvittavia tietoja mm. 

  • Hakija ja hakijan osoite ja puhelinnumero.
  • Asian käsittelymaksunlaskuttamista  varten (150 €) tarvitaan Y-tunnus tai henkilötunnus.
  • Lisäksi tarvitaan kaikkien hakemuksessa mukana olevien viljelijöiden postiosoitteet.
  • Tieto siitä, voidaanko päätös toimittaa sähköisesti ja jos tämä sopii, sähköpostiosoite toimittamista varten
  • Viljelijöitä suositellaan tekemään yhteishakemuksia alueen muiden viljelijöiden kanssa. Hakijana voi olla esim. yksi viljelijä, joka edustaa kaikkia hakemuksessa mukana olevia viljelijöitä.
  • Kaikkien hakemuksessa mukana olevien tilojen tilatunnukset
  • Aika, jolle poikkeuslupaa haetaan

Yhteisluvan hakijana voi toimia myös yhteisö eli esimerkiksi MTK-yhdistys ja allekirjoitukset nimenkirjoittajien mukaisesti. Haettava lupa-alue tulee silti esittää yksilöitynä tilatunnuksineen.

Katso koko ohjeistus ja lataa se itsellesi tästä

Sähköinen lomake poikkeuksen hakemiseen löytyy osoitteesta: ymparisto.fi/rauhoitettulajipoikkeus