Takaisin Lausunto Suur-Saimaan osayleiskaavan uudistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Ajankohtaista

Lausunto Suur-Saimaan osayleiskaavan uudistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

06.07.2021

Lausunto 6.7.2021

Kuva: Roosa Kehrävuo
Kuva: Roosa Kehrävuo

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto vireillä olevasta osayleiskaavan uudistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Haluamme korostaa seuraavia kirjauksia maankäyttö- ja rakennuslaista koskien yleiskaavan tarkoitusta:

  • Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaavan tarkoituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen.
  • Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa.

Pyydämme, että MTK-Kaakkois-Suomi ja metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala alueen merkittävinä maa- ja metsätalouden toimijoina lisätään jatkossa listaan, joilta lausuntoja pyydetään.


Seuraavassa huomioitamme Suur-Saimaan osayleiskaavan uudistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta:


Yleisesti pyydämme ottamaan huomioon vaikutukset maa- ja metsätalouteen ja maanomistajien asemaan. Mikäli osayleiskaavan uudistamisesta koituu negatiivisia haittoja tai vaikutuksia maanomistajille sekä maa- ja metsätalousyrittäjien liiketoimintaan, heidän kuuluu saada menetetystä maasta ja elinkeinonharjoittamiselle aiheutuvista menetyksistä käypä korvaus.


OAS on kerrottu seikkaperäisesti osallisten tiedottamisesta ja todetaan, että ulkopaikkakunnilla asuvia maanomistajia tiedotetaan kirjeellä kaavan ehdotusvaiheessa. Pidämme maanomistajien tiedottamista kaavan aloittamisesta ja kaavaprosessista jo kaavan alkuvaiheessa osallistumisen kannalta tärkeänä. Olisikin toivottavaa, että jo OAS ja luonnosvaiheesta tiedotettaisiin myös ulkopaikkakuntalaisia maanomistajia.


Kouvolassa 6.7.2021
Matti Seitsonen             Antti Yli-Perttala           Hannu Ripatti        Jarkko Ruokonen
MTK-Kaakkois-Suomi   MTK-Kaakkois-Suomi   MTK metsälinja     Mhy Etelä-Karjala
Puheenjohtaja               Kenttäpäällikkö             Kenttäpäällikkö     Johtaja