Takaisin Syyskokouksen kannanotto ja tiedote

Ajankohtaista

Syyskokouksen kannanotto ja tiedote

03.12.2020

MTK-Kaakkois-Suomen syyskokous pidettiin 2.12. hybridikokouksena, osa osallistujista oli paikan päällä ja osa mukana verkon kautta. Alla kokouksen kannanotto sekä tiedote.

Kuva: Roosa Heikura
Kuva: Roosa Heikura

MAATALOUSTUOTTAJAIN KAAKKOIS-SUOMEN LIITTO MTK KAAKKOIS-SUOMI RY

SYYSKOKOUKSEN KANNANOTTO 2.12.2020 

Viljelijän oikeusturva

Sopimuksia solmitaan kahden osapuolen välillä niin, että kumpikin osapuoli hyväksyy sopimuksen sisällön ja sen ehdot. Nyt on kuitenkin tullut ilmi varsin räikeää yksipuolista sopimuksen muuttamista, mistä ilmoitusasiana toiselle osapuolelle kerrotaan.

Esimerkkitapauksessa eteläkarjalainen sähköyhtiö tiedotti tällä viikolla, että sähkön siirtomaksuja korotetaan. Korotukset astuvat voimaan ensi vuoden alussa. Ilmoituksen mukaan kantaverkkoyhtiö Fingrid nostaa kulutusmaksua 0,41 euroon/MWh (aiemmin 0,35) ja tuotantomaksua 0,26 euroon (aiemmin 0,22). Korotukset ovat suuruudeltaan kulutusmaksun osalta reilut 17 ja tuotantomaksun osalta reilut 18 prosenttia.     

Edellä kuvattu menettely loukkaa oikeusturvakäsitystä. Sähköyhtiöiden ei tulisi käyttää siirtomaksuja tuloksentekovälineinä. MTK-Kaakkois-Suomen syyskokous haluaakin nostaa asian esille laajempaan keskusteluun ja jatkokäsittelyyn.  


Mediatiedote 3.12.2020

Kaakkois-Suomen maa- ja metsätalousyrittäjät kiittävät kuluttajia tuesta

Kaksi kolmasosaa kuluttajista aikoo lisätä suomalaisen ruuan ostamista lähitulevaisuudessa. Suurimpina vaikuttavina tekijöinä siihen, miksi on lisännyt tämän vuoden aikana suomalaisen ruuan ostamista, ovat suomalaisen työllisyyden tukeminen ja halu tukea suomalaisia viljelijöitä. Näin vastasi kaksi kolmasosaa kuluttajista. (Lähde: Kantar/Ruokatieto). Näistä tuloksista iloittiin eilen Luumäellä, jossa MTK-Kaakkois-Suomen liitto piti syyskokouksensa. Kokous pidettiin viranomaisohjeita noudattaen poikkeusjärjestelyin.

Kuluttajien tuki on tuiki tärkeä. Liiton puheenjohtaja Matti Seitsonen totesi avaussanoissaan, että poikkeuksellinen koronavuosi on maataloudessa vaikuttanut etenkin marja- ja puutarhayrittäjiin. Tilanteen pitkittyessä vaikutusten suuruus esimerkiksi kuluttajien ostovoimaan tai tuottajahintoihin jäävät nähtäviksi. Koronakriisin aikana kotimaisen ja paikallisen yrittäjyyden arvostus on entisestään noussut. Ruokahuolto, hajautettu paikallinen tuotanto ja aluetalous korostuvat.

MTK:n keskusliiton edustajana kokouksessa puhunut toiminnanjohtaja Jyrki Wallin nosti esille kestävän ruuantuotannon ja kestävien elintarvikevalintojen merkityksen. Tärkeitä edunvalvonnallisia tavoitteita ovat mm. ravitsemusmerkintöjen pakollisuus, alkuperämerkintävaatimukset, kuluttajainformaation kehittäminen sekä lyhyen tarjontaketjun kehittäminen, jossa kuljetus ja eläinten hyvinvointinäkökohdat huomioidaan. Tuontielintarvikkeilta pitää vaatia samaa korkeaa laatutasoa kuin kotimaisilta elintarvikkeilta vaaditaan.

Kokouksessa valittiin liiton johtokuntaan uudelleen erovuorossa olleet maatalousyrittäjät Janne Kainulainen (MTK-Parikkalan seutu), Aleksi Kivelä (MTK-Kaakko) ja Antti Särkkä (MTK-Suomenniemi).

 

Lisätietoja:                                

MTK-Kaakkois-Suomi

Toiminnanjohtaja Tuula Dahlman

tuula.dahlman@mtk.fi

puhelin 040 8474277