Takaisin Terveiset toimihenkilöpäiviltä

Ajankohtaista

Terveiset toimihenkilöpäiviltä

24.01.2020

Tiivistelmä toimihenkilöpäivillä tammikuun 15.-16. pv käsitellyistä aiheista

Uusi toiminnanjohtaja Jyrki Wallin

 • Tehdään yhdessä, yhdessä sovituilla tavoilla
 • Maaseudusta elävät ihmiset saatava yhteiseksi porukaksi, sillä vastustajia riittää
 • Ilmasto- ja biodiversiteettikeskustelu käännettävissä  maa- ja metsätalouden voitoksi Suomessa
 • Lähestytään asioita faktojen kautta, otetaan asioista selvää

 

Jäsenrekisteripalvelut 2021 (Kimmo Kallionalusta)

 • Uusi jäsenpalvelu Oiva, käyttöönotto ja koulutuksia syksyllä
 • Jäsenportaalista pääsy kaikkiin digitaalisiin palveluihin; yhdistykset vastaa jäsentietojen ylläpidosta
 • Etäosallistumismahdollisuus kokouksissa: oltava kirjattuna sääntöihin
 • Tuottaja- ja metsänomistajajärjestöjen jäsenrekisterit yhdistetään 2020; palveluun rakennetaan uusia viestintä- ja tietopalveluita jäsenkunnan eduksi
 • Jäsentietojen oikeellisuus ja eheys kaiken perusta; jäsenvastaavat/toimihenkilöt päivittävät tarvittaessa rekistereihin
 • Jäsenlaskutus tehdään vuoden 2020 ajan nykyisillä järjestelmillä

 

 • TARKASTETTAVAT TIEDOT
  • Y-tunnus muodossa 1234567-8
  • sähköpostiosoite muodossa nimi@osoite.com
  • matkapuhelinnumero (ja mahdolliset muut numerot)
  • yhteystiedot (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, kunta)

 

Puheenjohtaja Juha Marttila

 • Ilmastokeskustelussa huomioitava työpaikat, ihmisten hyvinvointi ja talous
 • Suomessa ongelmana halpa vienti ja kallis tuonti; vientimarkkinat rakennettava omista lähtökohdista
 • Ilmastonmuutos on vakava asia ja MTK pyrkii kohti hiilineutraaliutta
 • MTK:n ilmastotyön oltava uskoa luovaa: faktojen kautta ollaan itse osa ratkaisua; resurssitehokkuus hyväksi ilmastolle ja näkyy tuottajan tilipussissa
 • Ilmastotavoitteet palasteltava pienempiin osiin: tehdään ensin pienempiä tiedettyjä juttuja ja tuetaan tutkimusta, tutkimustiedon karttuessa saadaan tilanne paremmin haltuun ja tiedetään missä mennään -> ei tuhlata kenenkään rahoja turhaan
 • EU:n Green deal: Euroopan monimuotoisuuden säilyttämiseksi tarvitaan maaseudulla ja metsissä töitä tekeviä käsiä
 • Tulonmuodostus tällä hetkellä kestämättömällä pohjalla (ilmastokeskustelu, politiikka); toimintaympäristö muuttuu ja siihen on vastattava tilatasolla
 • Yrityksen menestystekijöitä toimiva rahoitus ja osaavan työvoiman riittävyys; myös muualla EU:ssa samoja ongelmia

 

Viljamarkkinat (Max Schulman)

 • Tällä hetkellä kaura ainoa vilja jonka vienti kannattavaa
 • Mitä suuremmilla yksiköillä mahdollisuus viedä, sitä varmemmin ollaan mukana vientikaupassa
 • Suomessa ongelma ettei uskalleta sitoutua (viljelysopimukset) -> vaikuttaa teollisuuteen
 • Sopimustuotanto, ennakointi, tuotetaan sitä mitä markkinat vailla ja myydään kun hinta tuntuu hyvältä; voi verrata hiihtoon: ylämäkeen hidasta, alamäkeen vauhdilla
 • Nyt on paras hetki miettiä ensi kesän viljanviljelysopimusta, sillä alkuvuonna tehdään hinnaltaan parhaat sopimukset
 • Tarkka selvitys mitä kannattaa viljellä, jotta siitä saa parhaan mahdollisen hinnan

 

Paneelikeskustelu ”Ovatko maa- ja metsätalouden harjoittajat tulevaisuudessa hiiliviljelijöitä?” Arja Mustonen Luke, Markku Ollikainen HY, Kaisa Pihlaja maanviljelijä MTK, Eija Hagelberg BSAG, Kati Ihamäki OP, Jyrki Wallin MTK

 

Ministeri Jari Lepän puheenvuoro maaseutuelinkeinojen ratkaisuista vastuulliseen tuotantoon

 • Kestävyys ei ole pelkkää hiiltä; Suomi valittu parhaaksi luontomatkailumaaksi, mikä osoitus vastuullisuudesta
 • Keksittävä monipuolisia ratkaisuja, jotka ottavat huomioon kaikki kestävyyden osa-alueet
 • Ratkaisuja haettava mutta ihmisiä ei saa syyllistämällä lamaannuttaa
 • Maa- ja metsätaloudessa piilee triplahyöty: sidotaan hiiltä,  tuotetaan ruokaa ja raaka-aineita ja korvataan fossiilista hiiltä
 • Nurmeakin voi monipuolistaa: Lepän tilalla nurmessa 12 lajia/lajiketta, parantanut mm. pellon rakennetta ja vesitaloutta, rehun laatu parani ja tuotostasot nousivat
 • Tehokkuus ei tarkoita samaa kuin tehotuotanto; tuotantopanokset hyödynnetään paremmin eivätkä ne valu hukkaan
 • Maatalous ei pysty ilmastotoimien lisäämiseen jos rahoitusta vähennetään, vaatimukset ja rahoitus on saatava tasapainoon; myös alueelliset erot huomioitava
 • Tarvitaan lisää luonnonvara-alan tutkimusta, erityisesti maaperän toiminnasta; enemmän poikkitieteellisyyttä, jotta voidaan huomioida kannattavuus ja monimuotoisuus
 • Monimuotoisuuskin tarvitsee lehmää ja raivaussahaa (perinnemaisemat)
 • VESI! Vesidigitalisaatio, vesiturva, vesi-intensiivinen tuotanto
 • Tuottajilla on valmiuksia tehdä uusia kestäviä ratkaisuja, mutta niitä ei voida toteuttaa tyhjällä tilipussilla
 • Halutaan lisätä puurakentamista ja biokaasun käyttöä
 • Ensimmäinen biokaasuohjelma tekeillä; biokaasussa iso potentiaali kotieläintuotantoon
 • Nurmeen perustuva kotimainen tuotanto tulevaisuutta, tarvitaan toki uusia toimenpiteitä
 • Metsäkato ei ole metsänomistajien aiheuttamaa; huonosti kasvavat pellot voisi metsittää kannustinjärjestelmän avulla
 • Julkinen valta luo raamit, tuottajat ja yrittäjät rakentavat tulevaisuuden
 • Suomeen tarvitaan uusia metsänjalostuslaitoksia; ovat tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä kuin vanhat ja lisäävät kilpailukykyä

 

OP:n MaMe palvelut ja viljelijöiden talouskoulu (Ari Nopanen, ProAgria)

 • Tarvetta koulutukselle, osaamisvaateet lisääntyy
 • Vastuullisuuden merkitys korostuu sisällön suunnittelussa
 • Yrittäjien osaamisen kehittyminen tehostaa myös asiantuntijoiden työtä