Takaisin Kaakkois-Suomen maatiloilta loppuvat rahat yritystoiminnan harjoittamiseen

Ajankohtaista

Kaakkois-Suomen maatiloilta loppuvat rahat yritystoiminnan harjoittamiseen

07.10.2021

TIEDOTE 5.10.2021

Kuva: Roosa Kehrävuo
Kuva: Roosa Kehrävuo

Vain puolet maatiloista pystyy enää maksamaan kaikki laskut ajallaan, kertoo tuore kysely Järvi-Suomen alueen viljelijöille. Kaakkois-Suomessa tilanne on hieman parempi, mutta 40 % vastaajista joutuu siirtämään laskujen maksamista. Kysely toteutettiin Etelä-Savon, Keski-Suomen, Kaakkois-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueiden MTK-yhdistysten luottamushenkilöinä toimiville maatalousyrittäjille syyskuun lopulla.

Maatalouden kannattavuus on ollut heikkoa jo useamman vuoden. Kaakkois-Suomesta kyselyyn
vastanneista puolet arvioi yrityksensä tilanteen säilyvän ennallaan, noin kolmasosa vastaajista arvioi tilanteen heikentyvän entisestään. Koko Suomen maatalouden kannattavuuden tilanne arvioitiin enimmäkseen tyydyttäväksi tai välttäväksi, viidesosa arvioi tilanteen heikoksi.
Vastaajien mielestä eniten oman tilan kannattavuuteen vaikuttavat tuotantokustannukset ja
tuottajahinnat. Yrittäjien keinot, joilla kannattavuutta pyritään tulevaisuudessa parantamaan vaihtelevat.

Toimenpiteinä mainittiin muun muassa peltojen tuottavuuteen lisääminen ja viljelymenetelmien
kehittäminen. Osa vastaajista suunnitteli tuotannon sovittamista uuden tukijärjestelmän mukaiseksi.
- Tukipolitiikka ja tuotantokustannusten raju nousu ohjaa osaa tiloista lisäämään muiden kuin
ruuantuotantoon käytettävien kasvien viljelyä, kommentoi MTK Kaakkois-Suomen puheenjohtaja Matti Seitsonen.

Moni vastaaja, joka arvioi taloudellisen tilanteen heikentyvän koki, että tilan taloudelliseen tulokseen on vain vähän vaikutusmahdollisuuksia. Tällaisilla tiloilla vaihtoehtoina nähtiin esimerkiksi kaikkien kulujen minimoiminen, työskentely tilan ulkopuolella ja jopa tilan lopettaminen.
- Monilla tiloilla harkitaan radikaaleja liikkeitä, jopa tuotannon lopettamista. Usein yksittäisen tilan
lopettaminen vaikuttaa myös lähitilojen toimintaan, sanoo Seitsonen.

Seitsosen mukaan elintarviketeollisuudella on lääkkeet maatalouden kannattavuuden parantamiseksi, sillä sieltä tulevat rahat alkutuotannolle.