Takaisin Tyytyväisyys maatalouslomitukseen vaihtelee alueiden välillä

Ajankohtaista

Tyytyväisyys maatalouslomitukseen vaihtelee alueiden välillä

14.02.2023

TIEDOTE 14.2.2023

Kuva: Roosa Kehrävuo
Kuva: Roosa Kehrävuo

MTK-Kaakkois-Suomi teki muiden MTK-liittojen ja ruotsinkielisten SLC-liittojen kanssa lomituspalveluiden tyytyväisyyskyselyn. Mukana olivat kaikki Manner-Suomen 12 lomituspalveluyksikköä. Vastausten perusteella lomitusyksiköiden välille muodostui suuriakin eroja. Yleisarvosana lomituksen toimivuudesta koko maassa oli keskimäärin 7,8. MTK-Kaakkois-Suomen alueella toimivat kotieläintilat kuuluvat joko Kaakkois-Suomen (Etelä-Karjala) tai Etelä-Suomen (Kymenlaakso) yksikköön. Näitten saamat arvosanat olivat vastaavasti 7,3 ja 7,4. Maan parhaan yleisarvosanan sai Keuruun kaupungin lomitusyksikkö, 8,5.

Kyselyssä kartoitettiin maatalousyrittäjien kokemuksia lomittajien ammattitaidosta, lomitushallinnon palvelusta ja lomituksen saatavuudesta. Kyselyyn vastaaminen koettiin tärkeäksi, sillä siihen saatiin vastaukset 1230 lomituspalveluita käyttävältä maatilalta. Vastausprosentti oli kaikkein korkein Kaakkois-Suomen lomitusyksikön alueella ja Etelä-Suomen yksikön alueellakin kolmanneksi korkein. Kyselyn vapaista kommenteista näkyi, että lomituspalveluita tarvitaan ja että hyvää työtä arvostetaan. Tyytyväisyys heijastui mm. siinä, että 83 prosenttia sekä Kaakkois- että Etelä-Suomen paikallisyksikön alueen vastaajista oli täysin tai melko samaa mieltä siitä, että lomittajien ammattitaito on riittävä (koko maan prosentti 86). Vastaajista 71 prosenttia (Kaakkois-Suomen paikallisyksikkö) ja 77 (Etelä-Suomen yksikkö) oli täysin tai melko samaa mieltä siitä, että vuosiloma on järjestynyt ajallaan (koko Suomen prosentti 81).

Sijaisavun eli esimerkiksi sairauslomatuuraajan saatavuudessa oli puutteita. Keskimäärin reilu neljännes koko maan vastaajista oli tyytymätön sijaisavun järjestämisen nopeuteen. Tässä oli selviä eroja lomitusyksiköiden välillä, sillä nopeuteen tyytymättömien määrä vaihteli välillä 6–63 %. Etelä-Suomen yksikön osalta luku oli 42 % ja Kaakkois-Suomen osalta 41 %.

Kyselyssä erot lomitusyksiköiden välillä muodostuvat etenkin lomituspalveluiden organisoinnin ja saatavuuden sekä muun hallinnon työn onnistumisen kokemuksesta. Esimerkiksi paikallishallinnon tavoitettavuudessa ja tiedon kulussa on Kaakkois-Suomessa vastausten perusteella kehitettävää.

Lomitus on arvokas voimavara, joka mahdollistaa erittäin sitovaa kotieläinten hoitotyötä tekevän yrittäjän vapautumisen tehtävästään edes hetkeksi. Tästä mahdollisuudesta moni lausui kiitoksensa. Toisaalta tähän samaan asiaan liittyi osa kritiikistä. Jos yrittäjä ei voi luottaa lomituksen toimivuuteen tai hallinnon kykyyn organisoida toimiva lomitus sovittuun aikaan, niin yrittäjä ei voi tai ei uskalla lähteä lomalle.

Kysely lähetettiin sähköpostitse ja kohdennettiin niille MTK:n ja SLC:n jäsentiloille, joilla on tuotantoeläimiä. Kyselyyn vastattiin ahkerasti: vastausprosentti oli reilut 20 kaikista lomaoikeutetuista tiloista Kaakkois-Suomen ja reilut 16 Etelä-Suomen paikallisyksikön alueella.