Takaisin Valkoposkihanhituhot syövät maatalouden elinvoimaa

Ajankohtaista

Valkoposkihanhituhot syövät maatalouden elinvoimaa

22.06.2022

Tiedote 22.6.2022

Kuva: Roosa Kehrävuo
Kuva: Roosa Kehrävuo

MTK-Kaakkois-Suomi pitää valtionhallinnon jo yli kaksi vuotta sitten asettaman hanhinyrkin toimintaa epäonnistuneena. Siitä kertovat mm. tämän kevään valkoposkihanhituhot, jotka paikoin ovat olleet kaikkien aikojen pahimmat. Pelloilla jopa 80 % kaikesta vihreästä on syöty.

MTK-Kaakkois-Suomi on tällä viikolla yhdessä naapuriliittojen - MTK-Pohjois-Karjala ja MTK-Etelä-Savo - kanssa jättänyt valtiosihteerityöryhmälle esityksen hanhituhoasiasta, joka on osa itäisen Suomen elinvoiman vahvistamista.

Esityksessä ehdotetaan, että valkoposkihanhien aiheuttamien vahinkojen estämiseksi myönnettävien poikkeuslupien käsittely, joka tällä hetkellä tapahtuu Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa, siirretään Pohjois-Karjalan ELY-keskukseen. Kuten valtioneuvoston apulaisoikeuskansleri on todennut, on käsittely nykymuodossaan kohtuuttoman pitkä ja päätökset vaikeaselkoisia eikä menettelyssä toteudu maanomistajan oikeusturvaan kuuluva oikeus (viite: OKV/2511/10/2020). Poikkeuslupahakemusten käsittelyajat Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa ovat selvästi pidentyneet verrattuna aiempaan tilanteeseen. Myös Vaasan hallinto-oikeudessa kyseisten valitusten käsittelyajat ovat pitkiä ja joissakin tapauksissa asioiden kokonaiskäsittelyajat muodostuvat erittäin pitkiksi.

Valtiosihteerityöryhmälle tänään jätetyssä esityksessä ehdotamme lisäksi, että karkotuslupia myönnetään jatkossa myös keväälle ja että viljelijöille maksettavia korvauksia varten varataan riittävästi budjettirahoitusta, jotta aiheutuneet vahingot voidaan korvata täysimääräisesti. 

Pidämme myönteisenä sitä, että varautumisen ministerityöryhmä on nostanut itäisen Suomen elinvoiman vahvistamisen vahvasti agendalle. Itäisen Suomen alueelta elinvoimaa on jo pitkään menetetty muualle. Tämä koskee mm. alkutuotantoa. Venäjän hyökkäys Krimin niemimaalle kahdeksan vuotta sitten heikensi voimakkaasti maatilojen taloutta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on osaltaan jälleen kärjistänyt tilannetta, nostanut rajusti kustannuksia ja heikentänyt maa- ja metsätalouden kannattavuutta. Valkoposkihanhituhot ovat niin merkittäviä, että ne saattavat osissa maatiloja katkaista kamelin selän.

Hajautettu maataloustuotanto on kansallisen ruokaturvan ja huoltovarmuuden kivijalka. Itäisen Suomen potentiaali ruuantuotannossa on voitava hyödyntää täysimääräisesti; erityisen tärkeää tämä on nykyisessä maailmanpoliittisessa ja pandemian aikaisessa tilanteessa.

Lisätietoja:

MTK-Kaakkois-Suomi

Tuula Dahlman, toiminnanjohtaja

p. 040 84 74 277