Takaisin MTK-Kaakkois-Suomi odottaa mielenkiinnolla hallitusohjelman kirjausten toimeenpanoa

Ajankohtaista

MTK-Kaakkois-Suomi odottaa mielenkiinnolla hallitusohjelman kirjausten toimeenpanoa

22.06.2023

Tiedote 22.6.2023

Hallitusohjelmassa, jota valmisteltiin ennätyksellisen pitkään, on huomioitu kotimaisen ruoantuotannon ja maa- ja metsätalousyrittäjyyden haasteet.

Ohjelmassa luvataan vahvistaa maatalouden kannattavuutta ja kansallista metsäpolitiikkaa. Maatalouden tärkeimmäksi tehtäväksi on kirjattu ruoantuotanto ja huoltovarmuudesta huolehtiminen. Samalla huomioidaan maatalouden ympäristökuormituksen vähentämisen merkitys ja todetaan, että ympäristökuormituksen vähentämiseksi tiloilla tehtävä työ on oltava kannustavaa ja kustannustehokasta. Suomalaiselle puhtaalle ruoalle luvataan kasvuohjelma, jonka tavoitteena on ruokaviennin lisääminen. Yksittäisten palveluntarjoajien mahdollisuuksia osallistumista julkisten hankintojen kilpailutukseen helpotetaan.

Ohjelman tavoitteena on kehittää alkutuottajan asemaa ja koko elintarvikeketjun tasapainoa oikeudenmukaisempaan suuntaan. Keskeisimmiksi toimiksi on kirjattu lainsäädännön tarkastelu ja muuttaminen sekä elintarvikemarkkinavaltuutetun tiedonsaantioikeuksien parantaminen.

Omaisuudensuojan turvaaminen eli maanomistajan oikeus päättää omaisuutensa hoidosta ja käytöstä ja lunastuslain uudistaminen on kirjattu ohjelmaan.

Maaseudun elinvoimaisuutta ja huoltovarmuutta luvataan edistää ja torjua alueiden eriarvoisuutta. Kirjaukset luovat toiveikkuutta myös Kaakkois-Suomeen, Itäisen Suomen kehittämisvisiota luvataan jatkaa. Kotimaisen energian tuottaminen ja tuontienergiariippuvuuden pienentäminen tuo mahdollisuuksia metsäalalle. Hakkuumäärien kestävä taso mahdollistaa metsäenergian käytön lisäämisen. Samanaikaisesti vapaaehtoisen metsiensuojelun tietoisuutta tulee lisätä Metso- ja Helmi-ohjelmien avulla.

MTK-Kaakkois-Suomi pitää edellä mainittuja kirjauksia tervetulleina.

Hallitusohjelman mukaan Euroopan Unionissa tehtävien, suomalaisia koskevien päätösten on oltava oikeudenmukaisia, oikeasuhtaisia sekä kansalliset että alueelliset erityispiirteet ja -tarpeet huomioivia, puheenjohtaja Matti Seitsosen mielestä kirjaus on tarpeellinen.

Huolenaiheitakin riittää, tietoliikenne- ja tieinfraan kohdistuvat säästöpaineet kohdistuvat haja-asutusalueille ja alempaan tieverkkoon. Jo valmiiksi huonokuntoiset tiet aiheuttavat hankaluuksia maa- ja metsätalouden kuljetuksille. Korjausvelan kasvuun ei ole varaa. Toimivat tietoliikenneyhteydet mahdollistavat yritystoiminnan ja varmistavat etätyömahdollisuuden myös haja-asutusalueella. Laajakaistan saatavuus ja toimivuus ei ole itsestään selvyys maaseudun asukkaille ja maatalousyrittäjille tälläkään hetkellä.

Maataloussektorikaan ei tule välttymään leikkauksilta, kiinnostavaa onkin nähdä kuinka leikkaukset ja maataloustuotannon kannattavuudesta huolehtiminen sovitetaan käytännössä yhteen. Kuluttajien ostovoiman lisääminen esimerkiksi verotusta muuttamalla on yksi keino vahvistaa kotimaisen tuotannon kannattavuutta.

MTK-Kaakkois-Suomessa ollaan valmiita tekemään töitä, jotta hallitusohjelman maataloudelle myönteiset kirjaukset toteutuvat ja saadaan alalle kasvua.