Takaisin Ympäristö- ja ilmasto-ohjelma Järvi-Suomen alueelle

Uutinen

Ympäristö- ja ilmasto-ohjelma Järvi-Suomen alueelle

18.06.2019

Kuluvan vuoden aikana laaditaan ympäristö- ja ilmasto-ohjelma Järvi-Suomen alueelle vuosiksi 2021-2027 (MDI). Hanke kattaa Etelä-Savon, Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan sekä Pohjois-Savon ELY-keskusten alueet. Osana tätä työtä ovat asiantuntijahaastattelut keskeisten asiantuntijoiden kanssa.

Ohjelma linkittyy tiiviisti eurooppalaiseen politiikkaviitekehykseen ja ohjelmassa huomioidaan Euroopan komission kesäkuussa 2018 antama lainsäädäntöehdotus vuoden 2020 jälkeisestä yhteisestä maatalouspolitiikasta. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen korostuvat CAP27-muutosehdotuksissa.

Ehdotusten mukaan uudessa CAP:ssa olisi yhdeksän tavoitetta, jotka liittyvät talouteen, ympäristöön, alueiden kehitykseen sekä sosiaaliseen ulottuvuuteen. Ehdotuksissa vesi- ja ilmastopolitiikan rooli korostui nykyisen ohjelmakauden toimista, ja siihen kaavaillaan joustavampaa hallintoa. Esimerkiksi viherryttämisjärjestelmän hallinnointia ehdotettiin kansallisten viranomaisten tehtäväksi. Itse viherryttämisjärjestelmä koostuisi kolmesta osasta, pakollisista vaatimuksista, ympäristö- ja ilmasto-ohjelmista sekä ympäristö- ja ilmastositoumuksista.

Ehdotuksissa jäsenmaille annetaan aiempaa laajemmat oikeudet määritellä toimenpiteiden sisältö, mutta toimenpiteiden tulee olla mitattavissa EU-tason tulosindikaattoreilla. Kansallisesti uuden ohjelmakauden valmistelu maa- ja metsätalousministeriön työryhmien kautta on jo menossa. Nyt laadittava ympäristö- ja ilmasto-ohjelma 2021 – 2027 Järvi-Suomen alueelle tukee Järvi-Suomen ELY-keskusten maaseudun kehittämissuunnitelmien laatimista ohjelmakaudelle 2021 – 2027.

 

Tutustu MTK-Kaakkois-Suomen antamiin kommentteihin koskien ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaa